Setter ned renta og tilbyr avdragsfrihet

Huslånet er for mange den største utgiftsposten i privatøkonomien. SpareBank 1 Ringerike Hadeland reduserer nå renta på boliglån, og tilbyr i tillegg gebyrfri avdragsfrihet i seks måneder. Mulig avdragsfrihet gjelder også bedriftskunder.

Konsekvensene av korona-viruset handler først og fremst om helse, men også om økonomi – for bedrifter og folk flest.- Vår bank er i et skjebnefellesskap med regionen. Helt siden 1833 har vi stått sammen med kunder og samfunn, i både vanskelige tider, og i vekst og utvikling.

Nå stormer det, men vår bank står støtt. Vi vil gjøre alt vi kan for å begrense konsekvensene for folk, bedrifter og omgivelser for øvrig, sier Steinar Haugli, administrerende banksjef i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. 


- Vi jobber kontinuerlig sammen med våre kunder for å finne gode løsninger i en utfordrende tid. Nå tar vi i tillegg to grep som skal hjelpe mange. Vi setter ned renta på boliglån, og vi har gjort det enkelt for kundene å søke om inntil seks måneders avdragsfrihet. Avdragsfrihet er en mulighet for både privat- og bedriftskunder, og du gjør det enkelt i nettbanken. I tillegg jobber vi for å finne gode løsninger for betalingsutsettelser og refinansiering, sier Haugli.
Ved å tilby avdragsfrihet kan vi utgjøre en stor forskjell for de som blir rammet av permittering eller andre økonomiske konsekvenser i forbindelse med det nye koronaviruset. 

SpareBank 1 Ringerike Hadeland setter ned renta på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng. Renteendringen trer i kraft 23. mars for nye kunder, og 4. mai for eksisterende kunder. Banken gjør derfor forløpende vurderinger av rentenivåer. Kundene vil i løpet av neste uke få informasjon i nettbanken eller via brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån. 
- For oss i SpareBank 1 Ringerike Hadeland er det viktig å sende et tydelig signal om at vi er godt forberedt. Vi er også forberedt på at dette kan vare over tid. Vi vil gjøre alt vi kan for å bidra til å hjelpe kundene våre med å unngå de verste konsekvensene av korona-utbruddet, sier Haugli. 

Våre bedriftsrådgivere er tilstede, og treffes på telefon og epost. Ring gjerne vårt kundesenter 915 02 130, som vil formidle kontakt.Vår rådgivere vil kunne bistå med avdragsutsettelse, endring forfallstidspunkt på lån, eller andre finansieringsspørsmål.

For å redusere smitterisiko, har vi åpen bank med lukkede dører. Det betyr at vi begrenser fysiske kundemøter til et absolutt minimum, men er tilgjengelig i alle lokalbanker med rådgivere som kan håndtere saker som krever manuell bistand. Dette foregår da, for kundenes sikkerhet, med ekstra smitteverntiltak.

Hønefoss, 17. mars 2020

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Bjørn Rune Rindal
Adm. direktør
917 67 620
Jørgen Ruud
Banksjef Økonomi/Finans
971 44 227
Bjørn Harald Blaker
Banksjef Marked og Kommunikasjon
911 40 559
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }