Setter ned renta på boliglån raskt

SpareBank 1 Ringerike Hadeland setter ned renta på boliglån med inntil 0,50 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder. Rentekuttet kommer en uke etter forrige rentenedsettelse. Til sammen har vi satt ned rentene med inntil 0,85 prosentpoeng.

Det er en svært usikker situasjon i rentemarkedet. Vi velger likevel å senke renten, og vi gjør det så raskt som mulig. 
Ordinær varslingsfrist fravikes for lånekunder, og dagens rentereduksjon får effekt sammen med forrige ukes rentekutt. Renteendringen trer i kraft 27. mars for nye lånekunder og allerede 15. april for eksisterende lånekunder. 
Kundene vil få informasjon i nettbanken eller via brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån. 

En del innskuddsprodukter får også rentereduksjon med inntil 0,50 prosentpoeng. Renteendringene på innskudd følger normal varslingstid, og gjelder fra 28. mai.
SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal være en bank for både gode og vanskelige tider. Derfor strekker vi oss nå langt for å hjelpe både bedrifter og privatpersoner som rammes av pandemien. Sammen med reduserte utlånsrenter, tilbyr banken avdragsfrihet, betalingsutsettelse og andre tiltak for å avhjelpe. 


Banken oppfordrer alle som er bekymret for å komme i en økonomisk vanskelig situasjonen om å ta kontakt så snart som mulig. Våre lokale rådgivere står klar for å bistå med individuell rådgivning, og vurdering av hvilke tiltak som er best tilpasset den enkeltes situasjon.

 

Norske banker har den siste uken fått kritikk for å ikke gi kundene samme kutt, til om lag samme tidspunkt, som Norges Bank endrer styringsrenten. Hvorfor er ikke bankene raskere? Hvorfor setter de ikke ned renten like mye? Svaret er at bankene i hovedsak henter sine utlånsmidler fra to steder:
Innskuddsmidler i egen bank, samt lån i pengemarkedet, og altså ikke hos Norges Bank. Pengemarkedet er et fritt marked, som styres av tilbud og etterspørsel. Pengemarkedsrenten i Norge følges løpende i NIBOR, som er en forkortelse for «Norwegian InterBank Offered Rate». Dette er referanserenten i Norge, og er et bilde på hva bankene faktisk må betale for sine innlån. NIBOR og markedet påvirkes av det Norges Bank gjør, men NIBOR følger ikke styringsrenten direkte.

Hva betyr det? Dette vises gjennom siste dagers utvikling: Siden Norges Bank satte ned styringsrenta med 0,75 prosentpoeng sist fredag, har NIBOR gått ned med kun 0,22 prosentpoeng. Årsaken er usikkerhet i pengemarkedet. Det er betydelig usikkerhet om hvordan Norges Banks styringsrente påvirker markedsrenten framover også, men SpareBank 1 Ringerike Hadeland har likevel funnet det riktig i denne situasjonen å sette ned renten med inntil 0,5 prosentpoeng, og å gjøre det så snart det er mulig.

 

Hønefoss, 24. mars 2020

Kontaktpersoner

Bjørn Rune Rindal
Adm. direktør
917 67 620
Jørgen Ruud
Banksjef Økonomi/Finans
971 44 227
Bjørn Harald Blaker
Banksjef Marked og Kommunikasjon
911 40 559
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }