Samfunnsansvar og bærekraft

Arrangementer

Hold deg oppdatert på bankens arrangementer. Her vil vi legge alt fra webmøter, større arrangmenter og hvor du kan møte oss på stands.

Velkommen skal du være. 


NæringsPuls

Næringspuls er en fysisk og digital møteplass for næringslivet i Ringerike, Hole, Hadeland og Nittedal. En arena for innsikt, inspirasjon og nettverksbygging.

Følg med på denne siden for nye NæringsPuls i 2023.