Arrangementer

Hold deg oppdatert på bankens arrangementer. Her vil vi legge alt fra webmøter, større arrangmenter og hvor du kan møte oss på stands.

Velkommen skal du være. 

Illustrasjon av bankens verdier nær, dyktig, engasjert og fremtidsrettet

Vi inviterer til Vekstbarometer for Ringeriksregionen

Vi ønsker velkommen til Vekstbarometer for Ringeriksregionen, med søkelyset på Ringerike, Hole og Jevnaker.

Tid: 24. april klokken 08.00 
Sted: Amfiscenen, Alles Kulturhus 
 
Tema er vekst og utvikling i Ringeriksregionen, med undertittelen:  
«Godt i rute for status quo?» 

 
I forlengelsen av presentasjon av årets undersøkelse, blir det ulike innlegg fra næringsaktører, samt debatt. Er det forutsetningene eller ambisjonene vi mangler, som gjør at vi i stor grad følger nasjonale utviklingstrekk, og ikke «bryter kurven» for vekst? 
Dette er et åpent arrangement, og vi blir glade om invitasjonen videresendes til andre aktuelle deltakere som er opptatt av utviklingen i regionen vår.

Mellom klokken 08.00 og 08.30 serveres frokost fra Blå Kors arbeid og inkludering, Ringerike.

Åpning og velkommen

Status for vekst og velferd i Ringeriksregionen, Vekstbarometer 2024 ved førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Steinar Aasnæss 

Næringslivets blikk på utfordringer og muligheter i regionen 
Daglig leder i Ringerike Næringsforening, Jørgen Moe 
 
Vekstambisjoner – eller mangel på dette? 
Partner i konsulentselskapet Agera, Sindre Darre 
 
Lokale virksomheters perspektiv på vekst og attraktivitet i Ringeriksregionen
Fabrikksjef i Vow Green Metals, Gudmun Jenssen og
procurement manager i Beform, Linn Grete Sandum. 
 
Oppsummerende refleksjoner og debatt 
 
Avslutning ca kl 11.00 Næringspuls er en fysisk og digital møteplass for næringslivet i Ringerike, Hole, Jevnaker,  Hadeland og Nittedal. En arena for innsikt, inspirasjon og nettverksbygging.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }