Næringsutvikling

Vi er en drivkraft for bærekraftig vekst og utvikling i vår region. Vi heier på lokal inovasjon og verdiskapning.  


Næringsstiftelsen

Har du en god forretningsidè og et sterkt ønske om å starte egen virksomhet? Da kan du søke om investeringsmidler fra SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse.

Søknadsfrist: 1. februar, 15. april, 25. august og 1. oktober


Vekstbarometer for Ringeriksregionen

Vekstbarometer for Ringeriksregionen er utviklet av Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike i samarbeid med Ringerike Næringsforening og med finansiering fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland.
Vekstbarometeret består av en årlig rapport og en nettside. Rapporten presenterer status for vekst og utvikling i regionen, samt hva som kan forklare veksten i Ringeriksregionen.