Næringsstiftelse

Har du en god forretningsidè og et sterkt ønske om å starte egen virksomhet? 
Da kan du søke om investeringsmidler fra SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse

Søknadsfrist: 1. februar, 15. april og 1. oktober


Hvem kan søke om støtte?

Vi ønsker å bidra til å opprette nye, interessante forretningskonsepter og kommersialisere din forretningsidè. 
Stiftelsens formål er å bidra til allmennyttig nærings- og kompetanseutvikling i Ringerike og Hadelandsregionen.

Dette skal skje ved at Stiftelsen foretar investeringer eller gir økonomiske tilskudd til næringsvirksomhet eller næringsfremmende aktiviteter i disse kommuner i samsvar med de formål som ligger bak sparebanklovens § 28. 


Vurderingskriterier

Alle søknader blir underlagt en forretningsmessig vurdering, hvor innovasjon og fremtidig muligheter innen nærings- og kompetanseutvikling vektlegges spesielt. I tillegg vurderes søkerens evne til å gjennomføre prosjektet. 

Avtale

Mottaker er i ettertid forpliktet til å gi en tilbakemelding om selve gjennomføringen av prosjektet. Dette må inkludere en kort  beskrivelse av hvordan midlene er benyttet i henholdt til søknad.Mottaker av investeringsmidler er forpliktet til å oversende regnskaper til stiftelsen etter nærmere avtale.Sluttproduktet må oversendes når dette foreligger.