SpareBank 1-stiftelsene

Stiftelsenes arbeid er å forvalte midlene, og sørge for å bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet.

Bor du i Gran, Jevnaker, Lunner eller Nittedal?  Bli med å stem frem årets kandidater til Generalforsamlingen. 

Hva betyr egentlig dette? Hvert år deler SpareBank 1-stiftelsene ut mange millioner kroner til lokalsamfunnet vårt. De som blir valgt er med på å bestemme hva disse pengene går til. Det er ganske flott, men også utrolig viktig ❤🥳

Monica A. Kornum, frivilligkoordinator ved BUA Jevnaker
pall-gul
3 stiftelser - ett markedsområde

SpareBank 1 Ringerike Hadeland eies av tre stiftelser som dekker hele markedsområdet vårt; Ringerike og Hole, Jevnaker, Lunner, Nittedal og Gran.

dame-mann-high-five
Sammen for et bedre lokalsamfunn

SpareBank 1-stiftelsene sørger for at utbytte fra SpareBank 1 Ringerike Hadeland blir gitt tilbake til lokalsamfunnet vårt. De sikrer at kapitalen som er opparbeidet i banken gjennom nesten 200 år forblir i lokalsamfunnet.

digitalt-samarbeid
Utvikling av nærmiljøet

Formålet til stiftelsene er å bidra til positiv utvikling i lokalsamfunnet gjennom å realisere drømmer, skape nye arbeidsplasser og støtte frivillige organisasjoner og foreninger. Sammen gjør vi nærmiljøet vårt bedre.


Hvordan søke om støtte?

Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere eller ønsker du tilskudd til ditt lag eller forening kan du søke om støtte. 


Du kan søke om prosjektgave eller støtte til drift.


Prosjektgave kan du søke om gjennom hele året. Søknadsfrist for å søke støtte til drift er 10. februar.


Søk støtte
Ringerike og Hole

Søk støtte
Jevnaker Lunner og Nittedal

Samarbeid for hele lokalsamfunnet

Se hvordan SpareBank 1 Ringerike Hadeland sammen med SpareBank 1-stiftelsene bidrar til at stedet vi bor blir bedre.

Video placeholder image
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }