Koronavirus og forsikring

Informasjon, spørsmål og svar om koronaviruset, for privatpersoner og bedrifter.

Denne siden ble sist oppdatert 16.06.2021 kl. 08:00

Utenriksdepartementets (UD) globale reiseråd gjelder til 1. juli for alle land utenfor Norge. Det betyr at UD ikke vil at du skal dra på reiser som ikke er strengt nødvendige. 

UD har gjort noen unntak for disse reiserådene i EØS/Schengen-området. Disse unntakene er delt inn i såkalte «gule» og «røde» land, der Folkehelseinstituttet (FHI) bestemmer hvilke land som har hvilken farge. Du kan lese mer om dette under.

VIKTIG:

 • Det blir enda enklere for både oss og deg hvis du melder saken din til oss etter datoen du skulle ha reist.
 • Behandlingstiden blir kortere hvis du sender oss bekreftelse fra fly- eller reiseselskap på hva du eventuelt får igjen av penger fra dem. 
 • Reiseforsikringen gjelder likt for de som har fått vaksine, og de som ikke har fått. Se mer om dette lenger ned på siden, under «Reiser til «Røde» og «Gule» land».
 • Reiseforsikringen er gyldig på såkalt «nødvendige reiser», men det er viktig at du leser hva som regnes som nødvendige reiser lenger ned på siden

 

Hvilke avbestillinger dekker dere til land utenfor EØS/Schengen-området?

Reisen din må likevel være kjøpt før 12. mars 2020 for at du skal kunne søke om erstatning hos oss. Du finner reiserådene fra UD her. Reiser innen EØS/Schengen-området har egne avbestillingsfrister (se under).

 

Hvilke avbestillinger dekker dere til land innenfor EØS/Schengen-området («gule» og «røde» land)?

Hovedregelen når du allerede har kjøpt en reise og skal bruke reiseforsikringen:

 • Gule land eller områder: Du får ikke dekket avbestilling
 • Røde land eller områder: Du får dekket avbestilling, men det finnes noen unntak. Se punktet «Viktig informasjon om avbestillinger til «gule» og «røde» land» under.

Du finner alt du trenger å vite om avbestillinger til gule og røde land lenger ned på siden.

Myndighetene oppdaterer listen over land de fraråder reiser til minst hver 14. dag. Hvis du har tenkt å bestille en reise er det lurt å følge med her. Her finner du landlisten og reiseråd fra UD, og her er oversikten fra FHI med kart.

 

Dekker dere avbestilling av ferie- og fritidsreiser i Norge?

Vi dekker avbestilling av fritidsreiser i Norge som skulle skjedd til og med 26. mai 2021, men reisen må være kjøpt før 5. november 2020 for at du skal kunne søke oss om erstatning. 

Fra og med 27. mai dekker vi med andre ord ikke avbestilling av innenlandsreiser hvis avbestillingen skyldes korona og nasjonale reiseråd. Unntaket er hvis du blir satt i karantene av myndighetene, såkalt «myndighetspålagt karantene». 

MERK! Hvis det finnes både lokale og nasjonale reiseråd, er det de nasjonale reiserådene som gjelder.

 • Selv om reiseforsikringen din ikke dekker korona-relaterte avbestillinger i Norge etter 27. mai, dekker den alle de andre tingene du allerede har dekning for. Dette inkluderer tyveri, akutt sykdom, ulykker, og alvorlige hendelser som dødsfall i nærmeste familie, og brann/skade på bopel.

 

Viktig informasjon om avbestillinger til «gule» og «røde» land (EØS/Schengen)

 • VIKTIG: Hvis du selv skal avbestille reisen, og søke om erstatning hos Fremtind, må du huske dette::
  • Stedet du skulle reise til må være rødt både den dagen du avbestiller reisen, og den dagen du skulle reist. Hvis stedet er rødt den dagen du avbestiller, men gult den dagen du skulle reist, får du dessverre ikke erstatning.
  • Vi anbefaler derfor at du venter så lenge som mulig med å avbestille reisen.
  • Meld saken til oss etter datoen du skulle ha reist. Da blir det enklere å behandle saken din.
  • Reisen må være kjøpt før 12. mars 2020, eller mens landet var «grønt/gult». Bestilte du reisen mens landet var rødt, dekker vi ikke avbestilling.
 • Før du melder saken din til oss, avbestiller du som vanlig reisen din først hos flyselskapet, hotellet, turoperatøren eller liknende. Se punktet «Dette må du gjøre før du melder sak til Fremtind» for å se hva du må gjøre hvis du vil melde sak til oss.
 • Vi dekker ikke ekstrautgiftene dine hvis du blir satt i karantene i landet du reiser til.
 • Hva skjer hvis landet eller området er gult når jeg avbestiller, men reisen skjer fram i tid?
  Forsikringen dekker ikke avbestillinger du gjør mens landet eller området er gult. Hvis landet eller området blir rødt etter at du har avbestilt har ikke dette noe å si for avbestillingen, fordi vi bare tar hensyn til datoen da reisen ble avbestilt.
 • Jeg skal til et gult land eller område, men må mellomlande i et rødt land eller område. Hva gjør jeg?
  Vi dekker ikke avbestillinger når reisen går gjennom et rødt land eller område. Du må selv eventuelt ombooke reisen slik at den overholder karantebestemmelsene ved inn- og utreise.
 • Jeg ønsker ikke å reise til et gult land eller område. Får jeg dekket avbestilling?
  Nei, vi dekker dessverre ikke avbestillinger til gule land eller områder.

Har du flere spørsmål rundt reiseforsikringen din og reiser til såkalt «gule» og «røde» land eller områder? Du finner mer info om dette her.

 

Dette du gjøre før du melder sak til Fremtind
Har du avbestilt reisen din? Eller er den kansellert eller innstilt? Vi kan dessverre ikke behandle saken din før vi vet hva du får igjen fra flyselskapet, turoperatøren, hotellet eller liknende.

MERK! Reisen din må være bestilt før 12. mars 2020, eller mens området du skulle reist til var grønt eller gult, for at du skal kunne søke oss om erstatning.

Vi kan behandle saken din raskere hvis du følger det som står i denne listen:

1)     Du skal alltid først avbestille reisen din hosflyselskap, turoperatør, hotell eller liknende.

2)     Få skriftlig bekreftelse fra de som solgte deg reisen, som viser hvor mye penger du får tilbake.

3)     Hvis du ikke får igjen penger, må du sende oss skriftlig bekreftelse fra flyselskap, hotell e.l. på dette også. Bekreftelsen får du fra de som solgte deg reisen.

4)     Nå kan du melde saken din til oss.

5)      Dette er dokumentasjonen vi trenger for å behandle saken din:

 • Billetter/kvitteringer for flyreisen, hotell og liknende.
 • Skriftlig bekreftelse som viser hva du får igjen fra flyselskap, hotell eller liknende.
 • Betalte du reisen med kredittkort? Send oss kontoutskrift av betalingen, eller faktura som viser hva du betalte.
 • Gi oss beskjed hvis noen andre i hjemmet ditt har reiseforsikring andre steder, for eksempel hos arbeidsgiver eller gjennom fagforening.

 

Jeg har lyst til å reise til utlandet nå. Hva bør jeg gjøre?
Vi håper du tenker deg godt om før du bestiller reiser til utlandet. Smittesituasjonen er fortsatt ustabil flere steder i verden, og det kan bety at det blir vanskeligere for oss å hjelpe deg hvis noe skulle skje.

Du bør uansett sjekke dekningen din i reiseforsikringen. Mange av kundene våre vil nemlig ikke ha gyldig reiseforsikring ved reiser til røde land, eller land som er en del av UDs globale reiseråd.
 


«Nødvendige reiser»: Er reiseforsikringen din gyldig hvis du reiser til «røde» land, eller til land med reiseråd?
Vi skjønner veldig godt at kundene våre noen ganger må reise. Reiseforsikringen dekker derfor reiser til såkalte «røde» land, eller land med reiseråd fra UD, hvis reisen er nødvendig. Dette er reisene vi regner som nødvendige:

 • Skader på hus, bygning eller leilighet som du har i utlandet. Du kan også reise på grunn av nødvendig vedlikehold, det vil si vedlikehold som må gjøres for å unngå skader på boligen. 
 • Dødsfall, begravelse, eller akutt, alvorlig sykdom i nærmeste familie. For hva som regnes som nærmeste familie kan du se definisjonen i vilkårene i forsikringen din.
 • Medisinsk og livsnødvendig behandling. Dette gjelder ikke ved såkalt vedlikeholdsbehandling, oppfølgingstimer, rutinemessig kontroll, innførsel av medisin til Norge eller liknende.
 • Hentereise ved adopsjon.
 • Rettssak hvor du selv må møte opp.
 • Fornyelse av pass/visum hvor du selv må møte opp.
 • Studenter i utlandet. Gjelder for høyskole- og universitetsnivå. 
 • Samvær mellom foreldre og barn. Gjelder ved fastsatt samværsrett. 
 • Tjenestereiser: Gjelder for bedrifter som har tjenestereiseforsikring for de ansatte, og når arbeidsgiver vurderer reisen som strengt nødvendig.

Viktig!

Hvis du er på en nødvendig reise, må du kunne dokumentere grunnen til at du dro. Du trenger ikke gjøre dette før du reiser, men vi trenger dokumentasjonen hvis du melder en sak til oss senere.

Dokumentasjon kan for eksempel være takstrapport hvis boligen er skadet, bekreftelse fra adopsjonskontoret, attest ved alvorlig sykdom eller dødsfall og liknende.

Vi oppfordrer uansett alle til å lese myndighetenes reiseråd nøye, og å unngå ferie- og fritidsreiser til land eller områder hvor det finnes reiseråd eller restriksjoner på reiser. Myndighetene i andre land kan dessuten ha egne regler for hva som er en nødvendig reise, og det er derfor veldig viktig at du som reisende setter deg inn i reglene til landet du reiser til.
 


Reiser til "røde og gule" land

Hovedregelen er at reiseforsikringen gjelder fullt ut så lenge området du reiser til var gult da du reiste. Dette gjelder også hvis det skjer noe knyttet til korona-situasjonen. 
 

Jeg har tatt vaksine mot korona. Betyr det at jeg nå kan reise mellom landene, og at reiseforsikringen gjelder som vanlig?

Svaret er dessverre nei til begge deler. Det er smittesituasjonen i hvert enkelt land eller område som bestemmer om du kan reise dit. Det er med andre ord viktig at du fortsatt forholder deg til myndighetens reiserestriksjoner og Utenriksdepartementets reiseråd. Disse rådene avgjør dessuten om reiseforsikringen din er gyldig eller ikke gyldig.
 

Jeg er i et land eller område som UD har endret fra gult til rødt. Hva gjør jeg, og hva har jeg krav på?
Hvis du er i et område eller land som går fra gult til rødt, gjelder reiseforsikringen din som vanlig – så lenge du bestilte reisen da stedet var grønt eller gult, eller før 12. mars 2020.

Hvis du vil dra hjem før du hadde tenkt fordi området har blitt rødt, må du selv kontakte flyselskapet for å endre hjemreisen. Du må selv betale det det koster å forandre billetten. Vi dekker bare ekstrakostnader ved tidligere hjemreise når UD beordrer evakuering.
 

Jeg er i et rødt land eller område og har fått evakueringsråd fra lokale myndigheter, men ikke av UD.
Vi dekker bare evakuering når beordringen kommer fra UD. Hvis lokale myndigheter ber deg evakuere, må du dekke ekstrakostnadene selv. Når smittesituasjonen er så usikker som nå er dette en av risikoene du tar hvis du drar til et rødt land.
 

Jeg har reist til et rødt land eller område, men bestilte billetten da landet var grønt/gult. Hva dekker reiseforsikringen da?

Fra og med 01.06.2021 er ikke reiseforsikringen din gyldig hvis du reiser til et rødt land, selv om det var gult/grønt da du bestilte reisen. Det betyr at du ikke vil få erstatning hvis det skjer noe på reisen. 

Unntaket er hvis du drar på en nødvendig reise. Da gjelder reiseforsikringen som vanlig. Du kan lese mer om hva vi i Fremtind definerer som «nødvendige reiser» lenger opp på siden.

 

Jeg har reist til et rødt land eller område, og bestilte reisen da landet var rødt. Hva dekker reiseforsikringen da?
Se punktet over: «Jeg har reist til et rødt land eller område, men bestilte billetten da landet var grønt/gult. Hva dekker reiseforsikringen da?»

 

Hva dekker reiseforsikringen i Norge?

Reiseforsikringen dekker vanlige hendelser som for eksempel tyveri, akutt sykdom, ulykker, alvorlige hendelser som dødsfall i nærmeste familie, og brann/skade på bopel.
 
Bedrift


Hva er avbestillingsforsikring?

Avbestillingsforsikring er en dekning du har gjennom reiseforsikringen din eller reiseforsikringen du har gjennom ditt MasterCard. Den gir deg reiseomkostningene tilbake dersom det skulle oppstå noe uforventet i forkant av reisen.

Les mer om avbestillingsforsikring


meld skade flamme

Fikk du ikke reist?