Mitt klimaspor

Beta-tjenesten Mitt Klimaspor skrus av 5. februar 2024

Derfor skrus tjenesten av:
Å vise kundens korrekte klimaavtrykk viste seg dessverre å være mer krevende i praksis enn først antatt. Svingninger i strømpris og hvor mange som bodde i kundens husstand var faktorer som ikke ble inkludert i utregningen. I tillegg visste vi ikke nøyaktig hva kunden faktisk hadde kjøpt, kun kategorien.

Selv om kundene applauderte bankene for initiativet, ble avstanden mellom hva tjenesten indikerte og den faktiske virkeligheten for stor.

De fleste av oss ønsker å leve mer bærekraftig – vi vet bare ikke helt hvordan vi skal komme i gang. Med Mitt klimaspor i mobilbank og nettbank kan du se hvor du har noe å hente!

Forbruket ditt etterlater seg et usynlig fotavtrykk. Dette kaller vi klimaspor. Reduserer du forbruket og dermed utslippene dine, blir dette sporet mindre. I tillegg kan du spare penger på å leve mer bærekraftig – og dermed slå et slag for miljøet og økonomien samtidig!

Mitt klimaspor er en beta-tjeneste i nettbanken og  mobilbanken. Her kan du se hvor mye klimagasser du slipper ut, basert på hva du bruker penger på. Dette er en god hjelp for å se hvordan du kan leve mer bærekraftig og dermed redusere ditt klimaspor.

Mitt klimaspor

Hva er egentlig bærekraft?

Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å ødelegge for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Tre områder må ivaretas for at noe skal være bærekraftig: Miljø, økonomi og sosiale forhold.

Visste du at...

... en vanlig hamburger bidrar med klimagasser tilsvarende 25 kilometer bilkjøring?

... en tur til frisøren generer 15 kg CO2?

... 72 % av befolkningen sier de vil leve mer bærekraftig?

Slik beregnes ditt klimaspor

Tallene du får se i mobilbanken/nettbanken er basert på analyser av klimagassutslippene fra all aktivitet i den norske økonomien. Disse fordeles i kategorier som "klær" eller "mat", og regnes om til utslipp per krone du har brukt. De representerer derfor det norske gjennomsnittet for ulike deler av forbruket. Kategoriene er relativt store – for eksempel havner "frisør" under kategorien "personlig pleie", som også inneholder kosmetikk og velvære.

Beregningene på utslipp i den norske økonomien leveres av Asplan Viak, og tilpasses SpareBank 1 av Ducky AS.

Hvordan kan jeg redusere fotavtrykket mitt?

 • Kjøp færre produkter og flere tjenester: Det er bedre å kjøpe tjenester som kino- eller teaterbilletter eller betale noen for å reparere tingene dine, enn å kjøpe varer. Det er fordi det krever energi og materialer å produsere varer. 
 • Kjøp brukt der det er mulig: Det kan bidra til å redusere fotsporet ditt, fordi du unngår produksjonen av en ny vare og du forlenger levetiden til varen. 
 • Kjøp varer av høy kvalitet som holder lengre og kan repareres: Om du først skal kjøpe noe nytt, er det lurt å tenke kvalitet fremfor kvantitet. Se etter et alternativ som varer lenge, og som er mulig å reparere. 
 • Ta kollektivtransport eller sykle framfor å kjøre bil: Transport er en vesentlig del av de flestes fotavtrykk. Her gjelder det å ta beina fatt og gå eller sykle så langt det er mulig, ta kollektivtransport og redusere antall flyturer per år. 
 • Reduser matsvinn: Mat er også en stor utslippspost. Du kan redusere matsvinn ved å ikke kjøpe mer enn du klarer å spise opp, og spise mer plantebaserte matvarer. 
 • Reduser energiforbruket: Den siste viktige delen av manges fotavtrykk er energi. Dette reduserer du med små og store grep; etterisolere huset eller installere varmepumpe, skru ned innetemperaturen en grad eller to, eller dusj kortere.

Spørsmål og svar om Mitt klimaspor

Klimasporet er summen av klimagassutslippene forbundet med ditt forbruk. Dette måles i kilo CO2-ekvivalenter (kgCO2e), som betyr at både CO2 og andre klimagasser som metan er inkludert. En gjennomsnittlig nordmann har et klimaspor på 11.198 kgCO2e i året. Nordmenn har det nest høyeste forbruket i Europa – kun slått av Luxembourg – og klimasporet vårt er derfor høyt i forhold til andre land.

Utslippet av klimagasser kan være direkte eller indirekte. Direkte er gassene som slippes ut som følge av dine handlinger – for eksempel eksosen fra bilen. De fleste utslippene i klimasporet ditt er indirekte, som vil si at utslippene skjer som en del av produksjonskjeden før du kjøper eller bruker noe. Det kan for eksempel være gasser som slippes ut under produksjonen av strøm.

For å kunne se ditt klimaspor i mobilbank og nettbank må du gi oss ditt samtykke. Ønsker du å endre på det i etterkant kan du gjøre det når du er inne på Mitt klimaspor. Klikk på "Sammenligning" og bla deg ned til du finner "Mine samtykker".

Global oppvarming skapes av gasser i atmosfæren, som fanger sollys på samme måte som glass fanger varme i et drivhus. Det er flere typer gasser som skaper oppvarming, og disse kaller vi samlet for klimagasser. Den mest kjente er karbondioksid eller CO2. Mengden av CO2 i atmosfæren har økt betydelig siden den industrielle revolusjonen, som følge av menneskehetens bruk av fossile brensler som olje og kull.

En annen viktig klimagass er metan, som for eksempel kyr slipper ut gjennom fordøyelsen. Metan skaper større oppvarming per mengde gass enn CO2, men har til gjengjeld kortere levetid i atmosfæren.

For å kunne måle ulike klimagasser opp mot hverandre, gjør vi om mengden gass til kgCO2e. Dette er en enhet som tar hensyn både til hvor kraftig en type gass bidrar til oppvarming, men også hvor lenge den blir i atmosfæren. 

Foreløpig sammenligner Mitt klimaspor deg med gjennomsnittsnordmannen, som bor i en husholdning bestående av to personer og hvor husholdningsinntekten ligger på cirka 600.000 kroner per år. Vi ser på deg som enkeltperson, så om du gjør innkjøp som er ment for flere, vil dette slå negativt ut på sammenligningen.

Det  vil snart komme en mulighet til å sammenligne seg med andre typer husholdninger. 

Når du betaler for parkering kjøper du en liten bit av det det koster å drive en bedrift som tilbyr parkeringsplasser.

Alle bedrifter har et fotavtrykk. De kjøper for eksempel strøm til lokalene sine, materialer til å lage produkter, og de transporterer materialene. I tillegg kjøper de tjenester av andre bedrifter, for eksempel kurs, mat eller jobbreiser. Dette bidrar til bedriftens fotavtrykk og tilegnes produktet den lager.

Foreløpig ser Mitt klimaspor på klimagassutslipp forbundet med det du forbruker av varer og tjenester. Beregningen gjøres ved å gjøre miljøutvidede kryssløpsanalyser på analyser av hele den norske økonomien, som så kobles til enkeltpersoner gjennom dataene i SSBs forbruksundersøkelse. Forbruksundersøkelse tar dessverre ikke for seg hvordan nordmenn låner og investerer, slik at de samlede utslippene ikke kan kobles til enkeltpersoner med metoden som brukes. Vi jobber med å utvikle fotavtrykksberegninger som tar for seg store investeringer, da disse også er viktige i den store sammenhengen.

Klimaspor basert på forbruk regnes som en svært nøyaktig måte å sette tall på din klimapåvirkning. Det er likevel noe feilkilder i beregningen:

 • Klimasporet er basert på automatisk kategorisering, slik at det er mulig at innkjøp havner i feil kategori. 
 • Kjøper noe på vegne av andre, som for eksempel mat til hele husholdningen, vil dette telle på ditt klimaspor. Egentlig burde dette bli fordelt utover de som spiser maten, så dette vil kunne slå negativt ut.
 • Betaler du en jobbreise privat, vil dette egentlig gå på bedriftens fotavtrykk og ikke ditt, så det vil også slå negativt ut.
 • Mitt klimaspor regner bare ut fotspor basert på transaksjonene SpareBank 1 har tilgang til. Bruker du for eksempel kort fra en annen bank vil ikke dette forbruket bli med i beregningene.
 • Tallene er basert på gjennomsnittet for den norske økonomien. Vi vet ikke nøyaktig hva du har i handlekurven, vi vet bare hva gjennomsnittskronen som er brukt på butikken slipper ut.

Tjenesten vil bli mer nøyaktig over tid, da det vil komme muligheter for å bidra med enkle opplysninger som forbedrer beregningen.

Mitt klimaspor leveres i samarbeid med Ducky AS. Ducky AS er et norsk profit-for-good selskap som bruker forskningsbasert data til å beregne enkeltpersoners klimaspor. Vi oversender ikke data som identifiserer deg som person. Les mer om Ducky AS.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }