Om oss

Konjunkturbarometer 2016

Optimismen er på vei tilbake i Trøndelag og på Nordvestlandet.

Kvartalsrapport Q3 2016

Her er noen nøkkeltall for 3. kvartal 2016:

  • Resultat før skatt: 1430 mill. kr (1389 mill. i tredje kvartal 2015)
  • Resultat etter skatt: 1185 mill. kr (1119 mill.)
  • Egenkapitalavkastning: 11,0% (11,5%)
  • Vekst i utlån: 6,6% (8,3%)
  • Vekst i innskudd: 4,2% (9,5%)
  • Tap på utlån: 417 mill. kr (112 mill.) 
  • Ren kjernekapital: 14,3% (13,2%)
  • Resultat per egenkapitalbevis: 7,33 kr (7,27 kr)

Finanskalender 2016

2. februar: Foreløpig årsregnskap

30. og 31. mars: Representantskapsmøte

1. april: Ex utbytte

29. april: 1. kvartal

11. august: 2. kvartal

24. oktober: 3. kvartal

22. november: RepresentantskapsmøteANDRE OMRÅDER

Nytt fra banken