Om oss


Gratulerer til årets Talentstipend-vinnere!

Lørdag 22. april delte vi ut SpareBank 1 SMN Talentstipend til 25 verdige vinnere, som alle har utmerket seg på sine områder. Vi gratulerer alle - og en spesiell gratulasjon til de tre hovedvinnerne Mona Krogstad (kultur), Kristoffer Lande (næring) og Silje Waade (idrett).


Årsregnskap 2016

  • Resultat før skatt 1.983 millioner kroner 
  • Resultat 1.647 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapitalen 11,3 prosent 
  • Ren kjernekapital 14,9 prosent 
  • Vekst i utlån 8,0 prosent og innskudd 4,8 prosent
  • Tap på utlån 516 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 7,91 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2016, 73,26 kroner
  • Foreslått utbytte 3,0 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 220 millioner kroner

Finanskalender 2017

28. mars: Representantskapsmøte

29. mars: Ex utbytte

3. mai: 1. kvartal

8. august: 2. kvartal

26. oktober: 3. kvartal

21. november: Representantskapsmøte