Om oss

Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjementet vårt rommer både hverdagsliv, kulturliv og næringsliv. Hvert år mottar vi flere tusen søknader om støtte.

Overskudd på 1.209 mill. kroner i første halvår 2018

  • Resultat før skatt 1.345 millioner kroner (984 millioner)
  • Resultat 1.209 millioner kroner (776 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 14,4 prosent (9,9 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,0 prosent (14,9 prosent)
  • Vekst i utlån 7,6 prosent (8,5 prosent) og innskudd 6,3 prosent (12,7 prosent) siste 12 måneder
  • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 10,6 prosent siste 12 måneder og privatmarkedslån utgjør 67 prosent (65 prosent) av totale utlån 
  • Vekst i utlån til næringsliv var på 2,0 prosent siste 12 måneder
  • Tap på utlån og garantier 127 millioner kroner (175 millioner), 0,17 prosent (0,25 prosent) av brutto utlån 
  • Resultat per egenkapitalbevis 5,75 kroner (3,66). Bokført verdi per egenkapitalbevis 80,21 kroner (75,40)

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.