Om oss

3. kvartal 2021

 • Resultat før skatt 849 millioner kroner (619 millioner)
 • Resultat 675 millioner kroner (519 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,4 prosent (10,5 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,1 prosent (17,6 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,6 prosent (2,5 prosent) og på innskudd nedgang på 0,4 prosent (vekst 1,2 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 2,0 prosent i kvartalet (2,2 prosent), 0,2 prosentpoeng lavere vekst enn i andre kvartal. Utlån til næringslivet økte med 0,7 prosent (3,0 prosent) som var 0,8 prosentpoeng lavere enn i andre kvartal
 • Innskudd fra personkunder ble redusert med 0,5 prosent (nedgang 1,1 prosent), mot vekst på 6,9 prosent i andre kvartal. Innskudd fra næringslivskunder ble redusert med 0,3 prosent (2,9 prosent), mot vekst på 8,0 prosent i andre kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 179 millioner kroner (170 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 69 millioner (34 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 31 millioner kroner (231 millioner), 0,07 prosent av brutto utlån (0,52 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,22 kroner (2,35). Bokført verdi per egenkapitalbevis 103,57 kroner (92,73)

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.

Video placeholder image

Derfor deler vi overskuddet med Midt-Norge

40 % av SpareBank 1 SMN eies av lokalsamfunnet - det vil si alle oss som bor her. Derfor skal også samfunnet ha sin del av bankens overskudd.

Vi kaller det samfunnsutbytte. Pengene skal gjøre Midt-Norge til et bedre sted å bo for oss alle.