Om oss

Resultat 1. kvartal 2017

  • Resultat før skatt 454 millioner kroner (383 millioner)
  • Overskudd første kvartal 358 millioner kroner (311 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 9,4 prosent (8,9 prosent)
  • Vekst i utlån 8,1 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd 9,9 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
  • Ren kjernekapitaldekning 14,8 prosent (13,6 prosent). Utbytteandel på 50 prosent for 2017 lagt til grunn
  • Resultat per egenkapitalbevis 1,73 kroner (1,49 kroner)
  • Bokført verdi per egenkapitalbevis 72,03 kroner (67,37 kroner)

Gratulerer til årets Talentstipend-vinnere!

Lørdag 22. april delte vi ut SpareBank 1 SMN Talentstipend til 25 verdige vinnere, som alle har utmerket seg på sine områder. Vi gratulerer alle - og en spesiell gratulasjon til de tre hovedvinnerne Mona Krogstad (kultur), Kristoffer Lande (næring) og Silje Waade (idrett).


Finanskalender 2017

8. august: 2. kvartal

26. oktober: 3. kvartal

21. november: Representantskapsmøte


OM OSS


ANDRE OMRÅDER

Nytt fra banken