Om oss


1. kvartal 2022

  • Resultat 698 millioner kroner (768 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 12,5 prosent (14,8 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 18,3 prosent (18,0 prosent)
  • Vekst i utlån på 2,4 prosent (1,4 prosent) og på innskudd 2,5 prosent (vekst 5,0 prosent)
  • Utlån til personkunder økte med 1,6 prosent i kvartalet (0,8 prosent), samme vekst som i fjerde kvartal. Utlån til næringslivet økte med 4,0 prosent (2,6 prosent) som var 1,9 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal 2021
  • Innskudd fra personkunder økte med 2,2 prosent (1,8 prosent), 0,8 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 2,6 prosent (7,3 prosent), 0,9 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal 2021
  • Netto resultat eierinteresser på 62 millioner kroner (128 millioner)
  • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 174 millioner kroner (162 millioner)
  • Tap på utlån og garantier 0 millioner kroner (59 millioner), 0,00 prosent av brutto utlån (0,13 prosent)
  • Resultat per egenkapitalbevis 3,20 kroner (3,40). Bokført verdi per egenkapitalbevis 99,55 kroner (96,70)
Video placeholder image


Resultatene ble presentert i en direktesending sammen med SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Nord-Norge fredag 6.mai klokken 8.30. 

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.

Video placeholder image

Derfor deler vi overskuddet med Midt-Norge

40 % av SpareBank 1 SMN eies av lokalsamfunnet - det vil si alle oss som bor her. Derfor skal også samfunnet ha sin del av bankens overskudd.

Vi kaller det samfunnsutbytte. Pengene skal gjøre Midt-Norge til et bedre sted å bo for oss alle.


Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.