Om oss

Endelig positive utsikter

Nå ser vi i SpareBank 1 SMN positive utsikter for næringslivet i hele Midt-Norge det kommende året. Så optimistisk har vi ikke vært siden 2013. Det viser Konjunkturbarometeret 2018. 

Møre og Romsdal slår tilbake, mens Trøndelag har litt svakere vekst etter sterk utvikling året før. 

Hovedtrekk 4. kvartal 2018

  • Resultatet var 2.090 millioner kroner og 262 millioner bedre enn i 2017. Bedringen skyldes hovedsakelig økte driftsinntekter og reduserte tap på utlån. I tillegg hadde konsernet gevinst på 144 millioner kroner ved salg av bankens hovedkontor   
  • Betydelig flere kunder og høy vekst innenfor alle produktområder
  • Foreslått utbytte 5,10 kroner (4,40) per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 373 millioner (322 millioner)

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.