Om oss

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.

Video placeholder image

Brenner for gjenbruk og klær

Siden 2003 har vi delt ut stipend til over 500 unge, inspirerende talenter fra Midt-Norge.

Sophia Johansson er en av mottakerne av Talentstipendet 2019. Hun står bak gjenbruks- og redesignbutikken Prisløs og miljøarrangementet Feelgood-festivalen.

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.

Overskudd på 1.729 millioner kroner i første halvår 2019

  • Resultat før skatt 2.003 millioner kroner (1.345 millioner)
  • Resultat 1.729 millioner kroner (1.209 millioner) 
  • Avkastning på egenkapital 19,0 prosent (14,4 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,0 prosent (15,0 prosent)
  • Vekst i utlån 5,7 prosent (7,6 prosent) og innskudd 7,7 prosent (6,3 prosent) siste 12 måneder
  • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 6,7 prosent (10,6 prosent) siste 12 måneder og privatmarkedslån utgjør 68 prosent (67 prosent) av totale utlån
  • Vekst i utlån til næringsliv var på 3,6 prosent (2,0 prosent) siste 12 måneder 
  • Tap på utlån og garantier 126 millioner kroner (127 millioner), 0,16 prosent (0,17 prosent) av brutto utlån
  • Resultat per egenkapitalbevis 8,23 kroner (5,75). Bokført verdi per egenkapitalbevis 87,04 kroner (80,21)