Om oss

Video placeholder image

Historisk godt resultat i 2019 gir høyt utbytte

  • Overskudd på 2.563 millioner per 31. desember 2019 
  • Resultat før skatt 3.081 millioner kroner (2.450 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 13,7 prosent (12,2 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent (14,6 prosent)
  • Vekst i utlån 4,7 prosent (7,8 prosent) og innskudd 6,6 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
  • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 6,4 prosent siste 12 måneder (9,6 prosent) og privatmarkedslån utgjør 69 prosent (67 prosent) av totale utlån
  • Vekst i utlån til næringsliv var på 1,1 prosent siste 12 måneder (4,2 prosent)
  • Tap på utlån og garantier 299 millioner kroner (263 millioner), 0,18 prosent (0,17 prosent) av brutto utlån
  • Resultat per egenkapitalbevis 12,14 kroner (9,97). Bokført verdi per egenkapitalbevis 90,75 kroner (83,87)

Konjunkturbarometeret for Midt-Norge 2019

Etter to intense år i midtnorsk næringsliv er det mer usikkert om tempoet kommer til å bli like høyt i 2020.

I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge endrer vi prognosen for kommende år fra positiv til nøytral, men vi tror fortsatt på høy aktivitet.

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.


Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.