Om oss

Andre kvartal 2023

 • Resultat før skatt 1.045 millioner kroner (779 millioner)
 • Resultat 923 millioner kroner (702 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 15,1 prosent (12,9 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,1 prosent (18,8 prosent)
 • Vekst i utlån på 8,5 prosent (2,8 prosent) og på innskudd 13,5 prosent (8,6 prosent)
 • Utlån til privatmarkedet økte med 9,8 prosent i kvartalet (2,7 prosent), 9,2 prosentpoeng høyere vekst enn i første kvartal. Utlån til næringsliv økte med 6,8 prosent (2,9 prosent) som var 4,0 prosentpoeng høyere enn i første kvartal
 • Innskudd fra privatmarked økte med 15,1 prosent (6,7 prosent), 13,3 prosent høyere vekst enn i første kvartal.
 • Innskudd fra næringslivskunder økte med 12,9 prosent (8,2 prosent), 11,8 prosentpoeng høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 85 millioner kroner (77 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 18 millioner (minus 120 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 29 millioner kroner (netto inngang 48 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 4,21 kroner (3,20)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 112,81 kroner (102,91)

200 verdifulle år 

I mai 2023 fyller vi 200 år. Feiringen og jubileumet skal markeres gjennom hele året - i hele regionen. 

Sammen har vi skapt verdier i 200 år. Vi har stått sammen med folk, bedrifter, frivilligheten og lokalsamfunnet vi er en del av. Det skal vi fortsette med.

 

Sparebankfusjonen på Sunnmøre er et faktum

Nå er den juridiske fusjonen mellom SpareBank 1 Søre Sunnmøre og SpareBank 1 SMN gjennomført.

– Vi gleder oss til å rigge den nye divisjonen i SpareBank 1 SMN til å ta ytterligere vekst i en attraktiv region, sier konserndirektør Stig Brautaset og konsernsjef Jan-Frode Janson.


Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.

Video placeholder image

Samfunnets del av overskuddet

Drømmen til de som etablerte Trondhjems sparebank i 1823 var at folk skulle spare for å realisere sine drømmer. Overskuddet skulle gå til lokalsamfunnet. Denne tradisjonen bærer vi fortsatt med oss, 200 verdifulle år senere. 

I dag eies 40 % av SpareBank 1 SMN av lokalsamfunnet - det vil si alle oss som bor her. Derfor skal også samfunnet ha sin del av bankens overskudd. Vi kaller dette samfunnsutbytte.

Nå har vi oppdatert personvernerklæringen vår!

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss.

Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.