Om oss

Resultat 3. kvartal 2017

  • Resultat før skatt 1.568 millioner kroner (1.430 millioner)
  • Resultat 1.250 millioner kroner (1.185 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 10,8 prosent (11,0 prosent)
  • Vekst i utlån 9,4 prosent (6,6 prosent) og innskudd 10,3 prosent (4,2 prosent) siste 12 måneder
  • Tap på utlån 263 millioner kroner (417 millioner)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,7 prosent (14,3 prosent)
  • Resultat per egenkapitalbevis 6,06 kroner (5,70 kroner)

Vi gratulerer!

SpareBank 1 SMN JazZtipendiat for 2017-2018 er tildelt Petter Kraft, Tomas Järmyr og Oscar Grönberg for prosjektet "Trondheim Jazzorkester og The MaxX".

Prisen skal brukes til å skrive ny musikk til Trondheim Jazzorkester.

Les mer om vinnerne


Finanskalender 2017

26. oktober:
3. kvartal

21. november:
Representantskapsmøte