Om oss

Første kvartal 2024

  • Resultat før skatt 1.353 millioner kroner (946 millioner)
  • Resultat 1.084 millioner kroner (778 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 16,0 prosent (13,0 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 18,5 prosent (18,2 prosent)
  • Vekst i utlån på 0,8 prosent (1,3 prosent) og på innskudd 1,1 prosent (1,2 prosent)
  • Netto resultat eierinteresser på 194 millioner kroner (125 millioner)
  • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 87 millioner kroner (minus 97 millioner)
  • Tap på utlån og garantier på 24 millioner kroner (minus 71 millioner)
  • Resultat per egenkapitalbevis 4,68 kroner (3,51)
  • Bokført verdi per egenkapitalbevis 113,24 kroner (105,63) og kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var 137,80 kroner (123,60)

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.

Video placeholder image

Samfunnets del av overskuddet

Drømmen til de som etablerte Trondhjems sparebank i 1823 var at folk skulle spare for å realisere sine drømmer. Overskuddet skulle gå til lokalsamfunnet. Denne tradisjonen bærer vi fortsatt med oss, 200 verdifulle år senere. 

I dag eies 40 % av SpareBank 1 SMN av lokalsamfunnet - det vil si alle oss som bor her. Derfor skal også samfunnet ha sin del av bankens overskudd. Vi kaller dette samfunnsutbytte.

Nå har vi oppdatert personvernerklæringen vår!

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss.

Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }