Om oss

Resultat tredje kvartal 2020

  • Resultat før skatt 621 millioner kroner (609 millioner)
  • Resultat 519 millioner kroner (488 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 10,5 prosent (10,2 prosent)
  • Vekst i utlån 2,5 prosent (1,1 prosent) og i innskudd 1,2 prosent (nedgang 3,4 prosent)
  • Utlån til privatkunder økte med 2,2 prosent i kvartalet (1,5 prosent), 0,2 prosentpoeng lavere enn i andre kvartal. Utlån til næringslivet økte med 3,0 prosent (0,2 prosent) som var 0,3 prosentpoeng høyere enn i andre kvartal 
  • Netto resultat finansielle instrumenter 205 millioner kroner (121 millioner)
  • Tap på utlån 231 millioner kroner (71 millioner), 0,52 prosent (0,17 prosent) av brutto utlån 
  • Resultat per egenkapitalbevis 2,35 kroner (2,30 kroner) 

Webinar - presentasjon av kvartalsrapporten

SpareBank 1 SMN fikk et resultat i tredje kvartal på 519 millioner kroner mot 488 millioner i samme kvartal i fjor. Kvartalet er preget av høy vekst, økte markedsandeler og styrket soliditet. ​

Konjunkturbarometeret for Midt-Norge 2020

I Konjunkturbarometeret for Midt-Norge har banken denne gang sett nærmere på de dramatiske virkningene av koronapandemien og presenterer en koronaindeks som viser hvordan dette slår ut for ulike bransjer og regioner. Hver enkelt bransje og region har fått sin koronascore.

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.


Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.