Om oss

1. kvartal 2021

 • Resultat før skatt 901 millioner kroner (357 millioner)
 • Resultat 768 millioner kroner (290 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 14,8 prosent (5,7 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,0 prosent (16,3 prosent)
 • Vekst i utlån 8,5 prosent (6,0 prosent) og innskudd 16,2 prosent (8,7 prosent). Vekst i første kvartal var på utlån 1,4 prosent (1,8 prosent) og på innskudd 5,0 prosent (2,6 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 0,8 prosent i kvartalet (1,7 prosent), 0,8 prosentpoeng lavere vekst enn i fjerde kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,6 prosent (1,9 prosent) som var 0,1 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 128 millioner kroner (217 millioner, inklusive 340 millioner i gevinst forsikring)
 • Svært godt resultat i SpareBank 1 Markets på 125 millioner kroner (minus 14 millioner).
 • Netto resultat finansielle instrumenter 158 millioner (tap 124 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 59 millioner kroner (308 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,40 kroner (1,26). Bokført verdi per egenkapitalbevis 96,70 kroner (86,85)

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.

Video placeholder image

Derfor deler vi overskuddet med Midt-Norge

40 % av SpareBank 1 SMN eies av lokalsamfunnet - det vil si alle oss som bor her. Derfor skal også samfunnet ha sin del av bankens overskudd.

Vi kaller det samfunnsutbytte. Pengene skal gjøre Midt-Norge til et bedre sted å bo for oss alle.