Om oss

Her er vinnerne av SpareBank 1 SMN Talentstipend 2019

Siden 2003 har vi delt ut stipend til over 500 unge, inspirerende talenter fra Midt-Norge.

Sjekk ut årets første vinnere av stipendet – vi garanterer  at du kommer til å se mer til denne gjengen fremover! 

Årsregnskap 2018

  • Resultat før skatt 2.450 millioner kroner
  • Resultat 2.090 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapitalen 12,2 prosent 
  • Ren kjernekapital 14,6 prosent 
  • Vekst i utlån 7,8 prosent og innskudd 5,4 prosent
  • Tap på utlån 263 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 9,97 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis, 83,87 kroner, inklusive foreslått utbytte for 2018
  • Foreslått utbytte 5,10 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 373 millioner kroner

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.