Om oss


Har du forslag til kandidater til representantskapet og sparebankstiftelsen?

Er du kunde i SpareBank 1 SMN kan du være med å bestemme hvem som skal sitte i representantskapet, som er bankens øverste organ. Du kan også foreslå kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SMN.

Frist for å  foreslå kandidater er 31. desember 2017.

Resultat 3. kvartal 2017

  • Resultat før skatt 1.568 millioner kroner (1.430 millioner)
  • Resultat 1.250 millioner kroner (1.185 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 10,8 prosent (11,0 prosent)
  • Vekst i utlån 9,4 prosent (6,6 prosent) og innskudd 10,3 prosent (4,2 prosent) siste 12 måneder
  • Tap på utlån 263 millioner kroner (417 millioner)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,7 prosent (14,3 prosent)
  • Resultat per egenkapitalbevis 6,06 kroner (5,70 kroner)

Finanskalender 2018

7. februar: Foreløpig årsregnskap 2017

22. mars: Møte i Representantskapet

23. mars: Ex. utbytte

5. april: Utbetaling av utbytte

4. mai: Regnskap per første kvartal 2018

Se hele finanskalenderen