Om oss


3. kvartal 2022

 • Resultat før skatt 788 millioner kroner (849 millioner)
 • Resultat 617 millioner kroner (675 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 10,9 prosent (12,4 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,2 prosent (18,1 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,7 prosent (1,6 prosent) og på innskudd nedgang på 2,6 prosent (nedgang 0,4 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 1,3 prosent i kvartalet (2,0 prosent), 1,5 prosentpoeng lavere vekst enn i andre kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,4 prosent (0,7 prosent) som var 0,5 prosentpoeng lavere enn i andre kvartal
 • Innskudd fra personkunder ble redusert med 1,9 prosent (nedgang 0,5 prosent), mot vekst på 6,6 prosent i andre kvartal. Innskudd fra næringslivskunder ble redusert med 3,1 prosent (nedgang 0,3 prosent), mot vekst på 9,9 prosent i andre kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 109 millioner kroner (179 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 39 millioner (69 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 22 millioner kroner (31 millioner), 0,04 prosent av brutto utlån (0,07 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,89 kroner (3,22). Bokført verdi per egenkapitalbevis 107,19 kroner (103,57)

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.

Video placeholder image

Derfor deler vi overskuddet med Midt-Norge

40 % av SpareBank 1 SMN eies av lokalsamfunnet - det vil si alle oss som bor her. Derfor skal også samfunnet ha sin del av bankens overskudd.

Vi kaller det samfunnsutbytte. Pengene skal gjøre Midt-Norge til et bedre sted å bo for oss alle.

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss.

Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.