Om oss

Kvartalsrapport 1. kvartal 2020

 • Driftsresultat før tap og avkastning finansielle eiendeler 564 millioner kroner (496 millioner)
 • Resultat før skatt 357 millioner kroner (1.155 millioner)
 • Resultat 290 millioner kroner (1.046 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 5,7 prosent (23,3 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 16,3 prosent (14,8 prosent)
 • Vekst i utlån 6,0 prosent (6,6 prosent) og innskudd 8,7 prosent (6,8 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 69 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Tap på utlån og garantier 308 millioner kroner (67 millioner)
 • Gevinst på 340 millioner kroner fra salg av personrisikoprodukter til Fremtind Forsikring (460 millioner)
 • Negativ avkastning finansielle investeringer etter økte kredittpåslag i likviditetsporteføljen på 124 millioner (pluss 169 millioner)
 • Andel av underskudd i SpareBank 1 Gruppen på 115 millioner kroner (overskudd 38 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,26 kroner (5,02). Bokført verdi per egenkapitalbevis 86,85 kroner (83,86)

SpareBank 1 SMN har god likviditet og er solid kapitalisert. Konsernet har et sterkt fundament i en bred og veldiversifisert inntjeningsplattform. Kjernevirksomheten eksklusive tap på utlån leverte gode resultater i første kvartal med sterk inntektsutvikling og moderat kostnadsvekst. Resultatet er like fullt preget av koronakrisen med økte tap på utlån, kurstap på verdipapirer og underskudd i SpareBank 1 Gruppen.

Konjunkturbarometeret for Midt-Norge 2019

Etter to intense år i midtnorsk næringsliv er det mer usikkert om tempoet kommer til å bli like høyt i 2020.

I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge endrer vi prognosen for kommende år fra positiv til nøytral, men vi tror fortsatt på høy aktivitet.

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.


Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.