Om oss

Årsregnskap 2020 

  • Resultat før skatt 2.378 millioner kroner 
  • Resultat 1.978 millioner kroner
  • Avkastning på egenkapital 10,0 prosent
  • Ren kjernekapitaldekning 18,3 prosent 
  • Vekst i utlån 9,0 prosent og innskudd 13,5 prosent
  • Tap på utlån og garantier 951 millioner kroner, 0,54 prosent av brutto utlån
  • Resultat per egenkapitalbevis 8,87 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis 94,71 kroner
  • Foreslått utbytte 4,40 kroner og avsetning til gaver 321 millioner kroner

Konjunkturbarometeret for Midt-Norge 2020

I Konjunkturbarometeret for Midt-Norge har banken denne gang sett nærmere på de dramatiske virkningene av koronapandemien og presenterer en koronaindeks som viser hvordan dette slår ut for ulike bransjer og regioner. Hver enkelt bransje og region har fått sin koronascore.

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.


Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.