Om oss


2. kvartal 2022

 • Resultat før skatt 880 millioner kroner (942 millioner)
 • Resultat 702 millioner kroner (755 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,9 prosent (14,3 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,8 prosent (18,3 prosent)
 • Vekst i utlån på 2,8 prosent (2,0 prosent) og på innskudd 8,6 prosent (7,6 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 2,7 prosent i kvartalet (2,2 prosent), 1,1 prosentpoeng høyere vekst enn i første kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,9 prosent (1,5 prosent) som var 1,1 prosentpoeng lavere enn i første kvartal
 • Innskudd fra personkunder økte med 6,6 prosent (6,9 prosent), 4,4 prosent høyere vekst enn i første kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 9,9 prosent (8,0 prosent), 7,3 prosent høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 77 millioner kroner (212 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 32 millioner (59 millioner)
 • Tap på utlån og garantier med netto inngang på 48 millioner kroner (tap 39 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,20 kroner (3,51)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 102,91 kroner (100,18)

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.

Video placeholder image

Derfor deler vi overskuddet med Midt-Norge

40 % av SpareBank 1 SMN eies av lokalsamfunnet - det vil si alle oss som bor her. Derfor skal også samfunnet ha sin del av bankens overskudd.

Vi kaller det samfunnsutbytte. Pengene skal gjøre Midt-Norge til et bedre sted å bo for oss alle.

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss.

Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.