Om oss


Årsregnskap 2017

  • Resultat før skatt 2.279 millioner kroner 
  • Resultat 1.828 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapitalen 11,5 prosent 
  • Ren kjernekapital 14,9 prosent 
  • Vekst i utlån 8,2 prosent og innskudd 13,9 prosent
  • Tap på utlån 341 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 8,71 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis, 78,81 kroner, inklusive foreslått utbytte for 2017
  • Foreslått utbytte 4,40 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 322 millioner kroner

Finanskalender 2018

7. februar: Foreløpig årsregnskap 2017

22. mars: Møte i Representantskapet

23. mars: Ex. utbytte

5. april: Utbetaling av utbytte

4. mai: Regnskap per første kvartal 2018

Se hele finanskalenderen