Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 SMN
Besøksadresse SpareBank 1 SMN
Søndre gate 4
7011 Trondheim
Postadresse SpareBank 1 SMN
Postboks 4796 Torgarden
7467 Trondheim
E-postadresse smn@smn.no
Telefonnummer 91507300 (fra utlandet: +47 91507300)
Telefaksnummer (+47) 73 58 58 10
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 937901003
LEI-nummer 7V6Z97IO7R1SEAO84Q32
Tillatelse SpareBank 1 SMN har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90