Personal

Hånd som holder kredittkort, pass og koffert

The region’s largest financial services group

SpareBank 1 SMN is the region’s leading financial services group and one of six owners of the SpareBank 1 Alliance.

We offer a full range of financial services within areas such as loans, savings, advice, insurance and pensions for personal and corporate customers.


Shortcuts

Investor relations

For financial information go to our investor relations section.

Laptopskjerm nettbank bedrift


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Choose one of the options", "DROPDOWN_ERROR": "", "DATE_TO_FROM_ERROR": "", "RADIO_ERROR": "", "POSTAL_CODE_ERROR": "", "TEXT_FIELD_ERROR": "", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "", "SSN_ERROR": "", "PHONE_ERROR": "", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "All", "MORE_INFO": "", "RESULT_TYPE_BANK": "", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "", "VIEW_IN_MAP": "View in map", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Error", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Thank you for your inquiry ", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Max 2000 characters", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Select country", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "No result for", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Show hits for", "MODAL_CLOSE": "Close", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Would you like to be sent directly to", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "the next time?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Yes", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Not now", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }