Uførepensjon ble tryggheten for Hallvar

Tilfeldigheter gjorde at Hallvar Arne Kvam tegnet uførepensjon. Kort tid etterpå fikk han bruk for den.

Semi Truck Spedition. Speeding Semi Truck on the Highway. Closeup Photo. Heavy Duty Transportation.

- Jeg var i kontakt med banken fordi jeg skulle ordne forsikring på en personbil. Da fikk jeg samtidig informasjon fra rådgiveren om uførepensjon. På den tiden hadde jeg en sånn type jobb som jeg ikke ville kunne utføre om jeg ble skadet. Så det var det som ble avgjørende for at jeg tegnet uførepensjon, forteller Hallvar Arne Kvam, som jobbet i transportbransjen.

Bare måneder etter skjedde den skjebnesvangre ulykken på jobben som ga Hallvar en skade i nakken som skulle sette han ut av spill i lang tid.

- Nå var jeg så uheldig at jeg måtte bruke forsikringen, men hadde jeg ikke brukt den hadde jeg ikke visst hvor god den var heller. Jeg er veldig fornøyd, forteller Hallvar.


Sikrer deg økonomisk 

En uførepensjon sikrer deg økonomisk, hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke kan jobbe lenger. Med en uførepensjon får du penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver, slik at du slipper å bekymre deg for økonomien oppi alt. Det ble en viktig trygghet i hverdagen for Hallvar og familien.

- Etter å ha vært sykemeldt i ett år gikk jeg over til arbeidsavklaringspenger fra NAV, som gjorde at inntekten ble redusert til 66 prosent av den opprinnelige. Da hjalp det oss veldig å ha uførepensjonen i tillegg, forteller han.

Søknadsprosessen opplevde han som uproblematisk. Etter å ha innhentet nødvendig dokumentasjon og sendt avgårde søknaden, fikk han etterbetalt pensjon fra den dagen han hadde krav på.

Å gå hjemme og være ute av stand til å jobbe unner han ingen.


Tilbake i arbeidslivet igjen

- Det var en påkjenning det også. Heldigvis var jeg tillitsvalgt i bedriften jeg jobbet i, så jeg var innom jobben med jevne mellomrom i forbindelse med det.
Han oppfordrer andre sykemeldte til å holde jevnlig kontakt med arbeidsplassen. Og kjenner du noen som går hjemme? Ta den med ut på kaffe, synes Hallvar. – Det kan bety mye.

Tre år etter ulykken kunne Hallvar sakte, men sikkert begynne å vende tilbake til arbeidslivet igjen. Han startet å jobbe 40 prosent i ny jobb, samtidig som han fortsatte å motta uførepensjonen, som du har rett på så lenge du er minst 50 prosent sykemeldt. Selv om han ikke kan gjøre alt han gjorde før han ble skadet, er Hallvar nå tilbake i full jobb igjen.

Nå oppfordrer han flere til å tegne uførepensjon.


Anbefaler uføreforsikring

- Man vet aldri hva livet bringer, og tenker kanskje at «det skjer ikke meg», spesielt unge folk, men alle burde kanskje tenke over det, forteller Hallvar.
Selv anbefaler han uførepensjon til alle unge yrkessjåfører han har på kurs.

Jeg så aldri for meg å bli langvarig syk

Ole Martin Aune Fjeld (35) tegnet uførepensjon som 24 åring. Det er et valg han priser seg lykkelig for.  

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }