ungdom sitter på pc og ser etter ungdomsforsikringer

TIPS OG RÅD

Forsikringer for ungdom

Med ungdommer i huset er det mange ting det kan være kjekt å vite - også om ungdomsforsikringer. Hva gjelder hvor, og hvilke forsikringer dekker egentlig ungdommen? 

(18-34 år)
Innbo- og reiseforsikring

Både familiedekningen i innboforsikringen og i reiseforsikringen din kan inkludere ungdommen:

  • Barna dine er dekket av din innboforsikring så lenge de bor hjemme eller studerer/er i førstegangstjeneste, og dere har lik adresse i Folkeregisteret.
  • Barna dine er dekket av din reiseforsikring så lenge de er under 21 år.

Når ungdommene ikke lenger er dekket av dine forsikringer, er innbo- og reiseforsikringen det viktigste å tenke på. Hos oss får de innbo- og reiseforsikring for unge i én pakke, som er billigere enn å kjøpe forsikringene hver for seg.
 

(0-26 år)
Barne- og ungdomsforsikring

Barne- og ungdomsforsikringen kan kjøpes frem til ungdommen fyller 16 år, men de er dekket frem til de fyller 26 år.

Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som voksen, blir hen i praksis minstepensjonist og må klare seg med uføretrygd fra NAV. Denne trygden er mye lavere enn en gjennomsnittlig lønning. En barneforsikring vil gi barnet ditt en tryggere økonomisk situasjon også som voksen, dersom noe skulle skje.

(16 år+)
Ut og øvelseskjøre?

Vår bilforsikring fungerer på samme måte som om man ikke øvelseskjørte. Per definisjon er det den som sitter i passasjersetet og gir opplæring som er fører av kjøretøyet. Du trenger ikke registrere fører under 23 år i bilforsikringen ved øvelseskjøring.

God tur og kjør pent :)
 

Verdifulle gjenstander

Har ungdommen brukt konfirmasjonspengene på en dyr sykkel, skiutstyr, klokke eller bunad? Eller kanskje fått nye dyre briller?

Reise- og innboforsikringen har noen begrensninger. En verdisakforsikring dekker nesten alle uforutsette hendelser, i hele verden - med lav egenandel. Det kan være lurt om hen har en verdigjenstand hen er litt ekstra bekymret for.