Bedre rente på boliglån for medlemmer i LO-forbund

LO har valgt SpareBank 1 SMN som en av to anbefalte banker på boliglån for sine nesten én million medlemmer. Banken tilbyr nå fra 2,25 prosent i rente gjennom LOfavør.

Konsernsjef Jan-Frode Janson og lederen i LO Hans-Christian Gabrielsen har blitt enige

F.v.: Konsernsjef i SpareBank 1 SMN, Jan-Frode Janson
og leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.

21. august 2019: Avtalen er i omfang den største bankavtalen som noensinne er blitt inngått i Norge, og gjelder i tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

Anbefalt samarbeidsbank på boliglån

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet er de to bankene som LO nå anbefaler overfor sine medlemmer på boliglån.

- LOfavør er et godt fordelsprogram for fagorganiserte, med blant annet Norges beste innboforsikring. Nå er vi glade for å kunne tilby medlemmene våre enda bedre betingelser på boliglån, og dermed større trygghet i hverdagen, sier leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.

- Vi er stolte over at LO har valgt oss som anbefalt samarbeidsbank på boliglån. Gjennom avtalen når vi ut til nesten én million medlemmer, med et mangfold som representerer folk flest. Vårt løfte er lave boliglånsrenter og effektive digitale løsninger, kombinert med lokal tilstedeværelse og samfunnsengasjement, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN. 

Boliglånsrente fra 2,25 prosent

Fra og med i dag vil vi tilby medlemmer av LO-forbund 2,25 prosent rente på førstehjemslån. Dette er ifølge Finansportalen blant de aller laveste i landet. Også på andre boliglån oppnår LO svært lave renter til sine medlemmer sammenlignet med andre medlemsorganisasjoner.

- Førstehjemslånet er viktig. Det er en utfordring for stadig flere å komme inn på boligmarkedet. Med rentebetingelser som gjør det mulig å håndtere lånet, kan flere unge få innpass i boligmarkedet, også om de ikke får økonomisk hjelp hjemmefra. Det bidrar til mindre sosiale forskjeller, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Stort potensial for banken

Konsernsjef Jan-Frode Janson tror mange medlemmer i LO-forbund vil finne de nye betingelsene attraktive, og banken skal ansette 30 nye medarbeidere for å håndtere den ventede pågangen fra nye LOfavør-kunder.

- Avtalen styrker banken og gir grunnlag for videre vekst og høyt samfunnsutbytte i årene framover. Vi har i dag 60.000 kunder via fordelsprogrammet LOfavør, derav cirka halvparten på boliglån. Med 175.000 LO-medlemmer i vårt nedslagsfelt ser vi gode muligheter for å vokse videre lokalt. Avtalen åpner også et spennende marked utenfor Midt-Norge, og vi har nasjonale ambisjoner, sier Janson. 

Les mer i Adresseavisen (for abonnenter).

Fakta

  • SpareBank 1 og LO har samarbeidet tett siden fusjonen mellom Vår Bank og Forsikring og SpareBank 1 Gruppen i 2000. LO eier 10 prosent av aksjene i SpareBank 1 Gruppen 
  • Gjennom fordelsprogrammet LOfavør får medlemmer tilknyttet de ulike LO-forbundene gode betingelser på lån og forsikring i SpareBank 1 
  • Nå har LO framforhandlet ny avtale om boliglån med to utvalgte SpareBank 1-banker – SMN og Østlandet. Avtalen forplikter bankene til å tilby medlemmene blant landets laveste renter
  • LO har i alt 930.000 medlemmer, hvorav 175.000 i Midt-Norge samt Sogn og Fjordane
Video placeholder image

LOfavør-fordeler

Er du medlem i et LO-forbund gir fordelsprogrammet LOfavør deg knallgod rente på boliglån, billigere billån og gunstige forsikringer hos oss. Norges beste innboforsikring er dessuten automatisk inkludert i medlemskapet.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }