Rammet av uværet «Hans»?

Det er fortsatt ventet store nedbørsmengder i deler av Norge og farevarsel er sendt ut fra Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Forsikringsselskapet Fremtind oppfordrer kundene til å være ekstra på vakt og ta nødvendige forholdsregler. Det er viktig å følge med på varsler og informasjon fra lokale myndigheter. 

Hold deg oppdatert på værmelding, flom- og skredfare og trafikkinformasjon.

Værmelding: www.yr.no
Flom og skredfare: www.varsom.no
Trafikkinformasjon: www.vegvesen.no

Paraply og regn.

Skade på hus eller eiendeler – hva gjør jeg? 

Fremtind jobber fortløpende med alle skader som meldes inn, men det kan ta noe tid før du får tilbakemelding på grunn av stor trafikk. 

Vi anbefaler deg å melde skaden på nett. 

Forebyggende råd

 1. Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 2. Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. 
 3. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet. 
 4. Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet. 
 5. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann. 
 6. Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg. 
 7. Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig. 
 8. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene. 
 9. Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme. 

Begrens skadene hvis du er rammet

 • Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger og/eller berøringsfare (overledning). Slå av sikringer for den etasjen som har vært oversvømt.
 • Varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. I mange tilfeller sender forsikringsselskapet en takstmann eller en samarbeidspartner for å vurdere eller utbedre skadene. Ta også bilder eller film av skadene. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen.
 • God ventilasjon tørker ut vann. Åpne vinduer og dører i kjeller eller underetasje for å skape god utlufting.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }