Legitimering og oppdatering av kundeinformasjon mindreårige

Hvorfor har du fått varsel om oppdatering av kundeinformasjon?

Barn under 18 år kan ikke oppdatere kundeinformasjon og legitimasjon selv, derfor har du fått melding om å gjøre det. For å hindre hvitvasking og misbruk av våre kunders identitet er det et lovpålagt krav at alle bankkunder må ha oppdatert legitimasjon og kundeinformasjon. Alle våre kunder må derfor legitimere seg og svare på noen spørsmål om forventet bruk av banken. 

Vi beklager ulempen dette medfører, men håper på forståelse for at tilstrekkelig informasjon og legitimasjon er nødvendig for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering.

Om det er legitimasjon og/eller oppdatert kundeinformasjon som mangler på den mindreårige skal være spesifisert i meldingen og/eller brevet du har fått fra oss. Merk at dersom du er verge for flere mindreårige kunder må du oppdatere kundeinformasjon for hvert enkelt barn. I meldingene fra oss vil du se navnet til barnet det gjelder. Ta kontakt dersom du lurer på noe.

smn-barn-oppned

Slik oppdaterer du barnets legitimasjon og/eller kundeinformasjon

Logg inn via knappen under, og send inn bilde av barnets legitimasjon og og fyll ut kundeerklæringsskjema. 

Har du fått melding om å kun oppdatere barnets kundeinformasjon logger du inn og fyller ut skjema ved å trykke på knappen.  

Dersom du ikke har BankID kan spørsmålene besvares skriftlig og returneres per post. Skriv ut dette skjemaet, fyll det ut og send ferdig utfylt og signert skjema til:

SpareBank 1 SMN v/AML PM
Postboks 4796 Torgarden
N-7467 Trondheim, Norway.

Har du blitt bedt om å oppdatere legitimasjon legger du ved kopi av barnets legitimasjon sammen med ferdig utfylt kundeerklæring. 


Ofte stilte spørsmål

  • Banken har ansvar for å innhente legitimasjon når du etablerer et kundeforhold hos oss. Det følger av reglene i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjør vi for å forsikre oss om identiteten til kunden.

    Har du mottatt en henvendelse fra oss er det fordi vi ikke har legitimasjon i våre arkiver som tilfredsstiller bankens og lovens krav. Skjerpede legitimasjonskrav bidrar til å hindre ID-tyveri, misbruk av BankID og økonomisk kriminalitet.

  • Banken har et ansvar for å ha kunnskap om hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester. Denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Formålet er å hindre at norske banker brukes som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering og for å hindre misbruk av kundenes identitet.

  • Hva som gjelder for deg vil være spesifisert i meldingen/brevet du har fått fra oss. Det å oppdatere kundeinformasjon og det å legitimere seg er to forskjellige ting. Norske banker er pålagt å alltid ha oppdatert informasjon om sine kunder, i tillegg til gyldig legitimasjon. Begge deler er viktig i arbeidet for å forebygge ID-tyveri, hvitvasking og annen type økonomisk kriminalitet.

  • Nei, det holder at en av foreldrene besvarer på vegne av barnet.

  • Dersom barnet ikke har pass eller annen gyldig legitimasjon, kan det sendes inn bilde av barnets fødselsattest. Merk at fødselsattest ikke kan godkjennes dersom barnet skal ha BankID eller Visa med legitimasjon hos oss.

  • Dersom vi ikke mottar oppdatert legitimasjon/kundeinformasjon innen fristen vil barnets kundeforhold i banken dessverre bli midlertidig sperret. Så snart vi mottar oppdatert informasjon vil kundeforholdet bli åpnet igjen.

  • Dersom du er verge for flere mindreårige kunder, kan det være at vi fortsatt mangler oppdatert informasjon fra ett eller flere av barna. I meldingene fra oss vil du se navnet på barnet det gjelder. Dersom du er sikker på at du har oppdatert kundeinformasjon for alle mindreårige kunder du er verge for kan du se bort ifra eventuell påminnelse i mobil- eller nettbank.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }