Oppdatering av legitimasjon

Hvorfor fikk du meldingen?

Du har et kundeforhold i SpareBank 1 SMN, men vi mangler tilstrekkelig legitimasjon på deg i våre arkiver. For å hindre misbruk av din identitet er det et lovpålagt krav at alle bankkunder må være legitimert. 

Vi beklager ulempen dette medfører, men håper på forståelse for at tilstrekkelig legitimasjon er nødvendig for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering og for å beskytte deg mot ID-tyveri og svindelforsøk.

Norsk pass

Slik kan du legitimere deg

For deg som bor i Midt-Norge:
Du kan du legitimere deg i hvilket som helst SpareBank 1 SMN-kontor. Finn ditt nærmeste bankkontor og åpningstider her.

For deg som bor i andre deler av landet:
Du kan legitimere deg i de fleste SpareBank 1-kontorer i andre deler av landet. Finn ditt nærmeste kontor hvor du kan legitimere deg her.

VIKTIG: Opplys om at du er kunde i SpareBank 1 SMN og be gjerne om at de sender legitimasjonsrapporten til aml.pm@smn.no. Dette vil sikre at prosessen går raskest mulig. Legitimasjonen vil bli sendt kryptert. 

Denne løsningen kan du bare bruke hvis du har fått beskjed fra banken om at du kan legitimere deg med å sende inn bilde av gyldig legitimasjon.

Du må fylle inn kontaktinformasjon og laste opp et bilde av legitimasjonen din. Hvilken legitimasjon banken godtar står opplyst i informasjonen du har fått fra oss. Dersom du legitimerer deg på denne måten vil du motta en sms med oppfordring om å ringe opp banken på telefon 91507300 for å  svare på noen kontrollspørsmål. Dette for at banken skal være trygg på at du er du. Når dette er gjort trenger du ikke å oppsøke banken for å fremvise legitimasjon.

Informasjonen i kontaktskjemaet sendes kryptert og innholdet behandles konfidensielt. 

Det er viktig at du utviser stor aktsomhet med tanke på svindelforsøk  og ikke oppgir personinformasjon på forespørsel uten å være helt sikker på at det er banken du er i kontakt med. Ikke klikk på linker i sms eller e-post. Er du usikker ta kontakt med vårt kundesenter og oppgi hva forespørselen gjelder så vil de sette deg over til riktig rådgiver.  

PS: Hvis kontoen din allerede er sperret må du ringe oss på telefon 91507300 for å raskest mulig få gjenåpnet konto etter at du har fullført prosessen for legitimering.

Gjelder for deg som IKKE har bankkort med bilde eller BankID utstedt av SpareBank 1 SMN, og som har fått beskjed om at BankID fra annen bank er godkjent som legitimasjon. Gjelder også dersom du har fått beskjed om å kun oppdatere kundeinformasjon.

Hvis dette er tilfellet kan du logge inn med din BankID her. Du vil bli stilt noen spørsmål som det tar omtrent 1 minutt å besvare. Dersom du kan legitimere deg på denne måten behøver du ikke å framvise pass i tillegg.

PS: Hvis kontoen din er sperret må du ringe oss på telefon 91507300 for å få gjenåpnet konto etter at du har fullført prosessen for legitimering med BankID

Dersom du har lang vei til nærmeste SpareBank 1-kontor ber vi om at du sender oss en bekreftet kopi av passet ditt per post. 

Kopien skal være i farger, signeres med leselig signatur, dateres og stemples av institusjonen som tar kontrollen.

For å ta en bekreftet kopi i Norge: 
Legitimer deg med pass hos hvilken som helst bank, politi, NAV, domstol, finansforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, eiendomsmegler, revisor, regnskapsfører eller advokat. 

For å ta en bekreftet kopi i utlandet:
Legitimer deg med pass hos konsulat, ambassade, notarius publicus eller bank.

Den bekreftede kopien sendes per post til:
SpareBank 1 SMN
v/Legitimasjon PM
Postboks 4796 Torgarden
N-7467 Trondheim
Norway

Har du spørsmål knyttet til legitimering?

Kontakt oss på 91507300 hverdager mellom kl. 08.00 - 15.30, eller fyll ut dette skjemaet

OBS: Dette er kun for kunder i SpareBank 1 SMN. Gjelder henvendelsen annen bank i SpareBank 1-alliansen, må du ta kontakt med den banken det gjelder. 

Hva skjer hvis du ikke viser legitimasjonen din?

Tilstrekkelig legitimasjon er avgjørende for et kundeforhold med banken. I tilfeller hvor banken ikke mottar tilstrekkelig informasjon vil vi dessverre måtte vurdere å suspendere kundeforholdet, inkludert eventuelt utstedt BankID/bankkort. Dette for å forhindre at din identitet og dine avtaler kan misbrukes av andre.

Min konto/BankID har blitt sperret – hva gjør jeg? 

For å oppheve sperringen ber vi deg om å legitimere deg snarest mulig. Når vi mottar beskjed om at du har legitimert deg begynner vi prosessen med å gjenåpne kontoen din. I meldingen du har fått fra banken finner du detaljert informasjon om hvilken legitimasjon vi trenger fra deg. 

Har du et inaktivt kundeforhold i SpareBank 1 SMN?

Om du har et inaktivt kundeforhold som du ønsker å avslutte kan du enkelt gjøre dette ved å fylle ut dette skjemaet.

Viktig!
Ikke gi fra deg personlig informasjon via e-post eller på usikre nettsider.

Husk at du aldri må gi fra deg personlig informasjon som pass, fødselsnummer, passord, koder eller kortinformasjon via e-post eller på usikre nettsider. 

Har du mottatt kommunikasjon som du er usikker på om kan være svindelforsøk, er det viktig at du ikke klikker på lenker, vedlegg eller svarer tilbake. Er du i tvil, ta raskest mulig kontakt med oss.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger i forbindelse med dette kan du lese mer i bankens personvernerklæring.


Ofte stilte spørsmål

  • Banken har ansvar for å innhente legitimasjon når du etablerer et kundeforhold hos oss. Det følger av reglene i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det gjør vi for å forsikre oss om identiteten til kunden.

    Har du mottatt en henvendelse fra oss er det fordi vi ikke har legitimasjon i vår arkiver som tilfredsstiller bankens og lovens krav. Skjerpede legitimasjonskrav bidrar til å hindre ID-tyveri, misbruk av BankID og økonomisk kriminalitet. 

  • Vi har satt en kort frist for å komme i kontakt med deg slik at vi finner en ordning for å innhente legitimasjon. Hvis vi ikke hører noe fra deg innen fristen må vi suspendere ditt kundeforhold inntil vi får avklart forholdet. 

    Gi oss beskjed dersom fristen ikke er mulig å overholde, så finner vi en løsning sammen. Fyll ut dette kontaktskjemaet eller ring oss på 91507300 alle hverdager kl. 08.00-15.30.

  • Dersom du ikke har gyldig pass, ta kontakt med oss. Om du må fornye ditt pass avtaler du en lengre frist ved å kontakte oss på dette kontaktskjemaet eller på telefon 91507300 alle hverdager kl. 08.00-15.30. Bestilling av pass gjør du hos politiet. Noen kontorer har drop-in, men mange krever at du bestiller time på nettet. Se politiet.no for mer informasjon.

  • Dersom du har utenlandsk pass/reisebevis/utlendingspass må du i tillegg fremvise oppholdskort eller registreringsbevis for EU/EØS-borgere. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }