Oppdatering av kundeinformasjon VPS-konto

Hvorfor fikk du meldingen?

Du har et kundeforhold i SpareBank 1 SMN, men vi mangler tilstrekkelig informasjon på deg. Vi er lovpålagt å sørge for at vi har oppdatert kundeinformasjon. Alle kunder må derfor svare på noen spørsmål om forventet bruk av banken.

I tillegg til spørsmål om bruk av konto og grunnleggende produkter er det også et krav at vi stiller spørsmål tilpasset produkter og tjenester du benytter deg av. Derfor er det nødvendig at du som har VPS-konto hos oss besvarer en egen kundeerklæring knyttet til bruken av denne.

Vi beklager ulempen dette medfører, men håper på forståelse for at dette er nødvendig for å forebygge hvitvasking, terrorfinansiering og identitetstyveri.

ung-kvinne-oppdatering-kundeinformasjon

Dette skjemaet krever BankID-innlogging. Velg innloggingsmetode BankID, og ikke engangskode-appen. Får du feilmelding logger du ut og trykker «Velg en annen metode». Velg så BankID.

Slik kan du oppdatere din kundeinformasjon

Logg inn og besvar spørsmålene. 

Dersom din VPS-konto er sperret må du ta kontakt med oss etter du har oppdatert din kundeinformasjon. Fyll ut dette kontaktskjemaet eller ring oss på telefon 91507300, hverdager 08.00-15.30.

Dersom du ikke har BankID kan spørsmålene besvares skriftlig og returneres per post. Skriv ut dette skjemaet, fyll det ut og send ferdig utfylt og signert skjema til: 

SpareBank 1 SMN
v/AML PM
Postboks 4796 Torgarden
N-7467 Trondheim, Norway

Har du spørsmål knyttet til oppdatering av kundeinformasjon?

Kontakt oss på 91507300 hverdager mellom kl. 08.00 - 15.30 eller fyll ut dette skjemaet

Manglende oppdatert informasjon

Tilstrekkelig informasjon er avgjørende for et kundeforhold med banken.

I tilfeller hvor banken ikke mottar tilstrekkelig informasjon knyttet til din VPS-konto må vi dessverre vurdere å sperre denne kontoen. 


Ofte stilte spørsmål

  • Banken har et ansvar for å ha kunnskap om hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester. Denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Formålet er å hindre at norske banker brukes som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering og for å hindre misbruk av din identitet. 

    Det at vi ber deg om å oppdatere informasjon betyr på ingen måte at noen mistenker noe kriminelt, men vi er lovpålagt å be om denne informasjonen for å sørge for at alle dine kontoer og avtaler hos oss er sikre.

  • Det å oppdatere kundeinformasjon og det å legitimere seg er to forskjellige ting. I enkelte tilfeller har vi behov for at du hjelper oss med begge deler. Dette står i så fall spesifisert i meldingen du har mottatt.

  • Dersom vi ikke mottar oppdatert kundeinformasjon innen fristen vil ditt kundeforhold i banken dessverre bli midlertidig sperret. Så snart vi mottar oppdatert informasjon vil kundeforholdet bli åpnet igjen. 

  • Det å oppdatere kundeinformasjon og det å legitimere seg er to forskjellige ting. Norske banker er pålagt å alltid ha oppdatert informasjon om sine kunder, i tillegg til gyldig legitimasjon. Begge deler er viktig i arbeidet for å forebygge ID-tyveri, hvitvasking og annen type økonomisk kriminalitet. 

    Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for deg å oppdatere både legitimasjon og kundeinformasjon. I noen tilfeller vil kravet om legitimasjon og oppdatert kundeinformasjon komme ganske tett. Vi beklager om du opplever å ha mottatt to lignende forespørsler på relativt kort tid, og setter stor pris på din hjelp og forståelse. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }