Selskapene vi kan dele dine kundeopplysninger med

Nedenfor ser du våre datter- og produktselskaper. Dersom du godkjenner at vi kan markedsføre våre produkter og råd til deg elektronisk, og dele dine kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby deg nyttige og relevante råd og tjenester tilbake.


Selskaper vi eier (datterselskaper)

 • SpareBank 1 Finans Midt-Norge
 • SpareBank 1 Regnskapshuset SMN
 • EiendomsMegler 1 Midt-Norge
 • SpareBank 1 Markets
 • SpareBank 1 Kapitalforvaltning
 • SpareBank 1 SMN Invest 

Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

 • SpareBank 1 Utvikling DA
 • SpareBank 1 Boligkreditt
 • SpareBank 1 Næringskreditt
 • SpareBank 1 Betaling AS
 • SpareBank 1 Gruppen
 • SpareBank 1 Kreditt AS
 • SpareBank 1 Axept AS
 • SpareBank 1 Forsikring og Fremtind Forsikring AS
 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 • SpareBank 1 Gruppen Finans AS
 • LOfavør AS
 • ODIN Forvaltning AS

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.