Verdifulle dager 24. oktober – 2. november

I 200 år har vi stått sammen med folk og lokalsamfunnet vi er en del av. Det skal vi fortsette med. Derfor inviterer vi deg til arrangement med spennende og nyttige tema. Du kan blant annet få lære om fremtidsfullmakt, svindelavsløring, effektiv sparing og boligbytte. Her vil våre eksperter dele verdifulle råd, slik at du enklere kan ta gode valg for deg og din økonomi.

Finn ditt arrangement her:

Næringsdriv Trondheim 2023

Onsdag 1. november fra kl. 11.00 – 18.00 har vi gleden av å invitere det etablerte næringsliv, gründere, investorer, akademia og andre engasjerte folk til Næringsdriv på Studentersamfundet i Trondheim.

Som deltaker får du et innblikk i de økonomiske utsiktene i en omskiftelig verden og hvordan dette påvirker næringslivet i regionen (årets konjunkturbarometer). Du får også høre inspirerende historier om oppstartsuksesser, bærekraftige forretningsmodeller og fremtidsutsikter for teknologi og vekstmiljø i regionen.

Næringsdriv er gratis og vi ønsker alle med hjerte for verdiskaping, innovasjon og samarbeid hjertelig velkommen.