Verge oppnevnt av statsforvalter

Er du oppnevnt som verge for en person? Her finner du informasjon om hvordan du blir disponent på denne personens konto.


Skal du bli disponent på konto, eller bestille produkter til personen under vergemål? 

Da må følgende være på plass:

  • Både du og den som er under vergemål må bli kunde hos oss
  • Vergefullmakten må være tilgjengelig på din PC, slik at du kan laste den opp i skjemaet under. 
  • Du må ha avklart hvilke rettigheter den som er under vergemål skal ha på sine kontoer. 

Vil du vite mer om vergerollen?

vergemål.no finner du alt du trenger å vite om vergerollen, både for voksne og mindreårige. 


  • Vi kan hjelpe deg med dette om du sender fra kontonummer og til kontonummer, KID-nummer og navn på betalingsmottaker via melding i nettbanken. Vi gjør oppmerksom på at personen under vergemål må være disponent på konto.

  • Send oss et bestillingsskjema med de produktene eller tjenesten du ønsker å bestille.

  • Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) må utstede en bekreftelse på at vergeforholdet skal opphøre. Bekreftelsen på opphør må lastes opp i et eget skjema for å avslutte vergemål. Fyll ut avslutningsskjema her

  • Årsoppgave og kundemeldinger blir sendt til deg i nettbanken, under "Meldinger". Årsoppgave får du ved årets slutt. Har du behov for tidligere årsoppgaver, må du ta kontakt med oss. Du finner alltid kontoutskrifter i nettbanken under Kontoer -> Søk i arkivet.