Hvem har ansvaret for at dronen er forsikret?

Det er droneoperatøren/dronepiloten som er ansvarlig for at dronen hen opererer er forsikret med ansvarsforsikring. Droneforsikringen står på eieren av dronen, men følger dronen så lenge eieren har registrert dronen og kriteriene om forsikring er fulgt.

Les mer om ansvarsforsikring for drone