Hva dekker brannforsikring?

Tidligere ble forsikringsselskapene gjerne kalt brannkasser. Så man kan si at brannforsikring er selve grunnstammen blant risikoene du kan forsikre deg mot. Brannforsikring er inkludert i alle våre skadeforsikringer.

For hus og hytte er brannforsikringen en del av både brann-, standard- og toppdekningen, som også inkluderer naturskader. Brannforsikringen dekker skader og nedsoting i boligen etter brann, eksplosjon, lynnedslag eller spenningsfeil. Brannforsikringen gjelder også for enkeltstående bygg som garasje, anneks, bod eller lignende så lenge disse er lagt til i forsikringsavtalen.

NB: Brannforsikringen dekker ikke heksesot.

Jeg ønsker kun brannforsikring
Brannforsikring alene er vanlig for bygninger som har mangelfullt vedlikehold. Hvis du kjøper hus- eller hytteforsikring på nett, får du kun valgt mellom standard og topp, med fullverdiforsikring. For å kjøpe ren brannforsikring eller førsterisikoforsikring må du ta kontakt med oss.
 

Hva gjør jeg hvis jeg får brann i boligen min?  
Ring oss på (+47 915) 02300 så fort som mulig dersom du trenger hjelp. Vi gir deg praktiske råd om du trenger det. Du kan melde skadene etter brann på nett, dersom det ikke haster. Ikke begynn med reparasjoner før du har kontaktet oss. Vi vil hjelpe deg med det.

Mindre brannskader
Ved små skader på hus, kan vi som oftest behandle saken ganske raskt. Det er mulig vi ber deg om å sende bilder av skaden.

Større brannskader
Ved større skader sender vi en takstinspektør eller håndverker til deg for å taksere skadene. Hvis huset eller hytta brenner helt ned eller blir totalskadet bygger vi helt nytt for deg.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }