Kan jeg forsikre en bil jeg ikke eier?

I utgangspunktet kan du ikke det. Men det finnes noen unntak der du kan forsikre en bil som står registrert på en annen person enn bileier (hovedeier). Forsikringen må stå på bileier, med mindre: 

  • Bilen er registrert på din ektefelle, samboer eller partner.
  • Bilen er en leasingbil.
  • Bilen er en trygdebil eid av en mindreårig.

 

Se også: