Hvilken forsikring er påbudt på motorkjøretøy?

Ansvarsforsikring er påbudt på alle registrerte motorkjøretøy.

For uregistrerte motorkjøretøy som el-sykkel, bør du ha innboforsikring. Den inkluderer ansvarsforsikring.

For små elektriske kjøretøy som el-sparkesykkel, segway og lignende ble det fra 1. januar 2023 påbudt med en egen ansvarsforsikring for små elektriske kjøretøy.

Ansvarsforsikring er en forsikring som i hovedsak sikrer at du ikke blir erstatningsansvarlig hvis du påfører andre eller andres eiendom skade med kjøretøyet. Ønsker du også å dekke eget kjøretøy må du ha kaskoforsikring.

Les mer om forsikringsplikt for motorvogner på tff.no