Dekker husforsikringen ansvar?

Vi tilbyr to forskjellige husforsikringer; standard og topp. Begge disse inkluderer en ansvarsforsikring som dekker ditt rettslige erstatningsansvar (kalt huseieransvaret) ved skade på andre personer eller ting på eiendommen din. Huseieransvaret innebærer at du som huseier kan bli ansvarlig ved for eksempel at:

  • Snø og is raser ned fra taket ditt og treffer en person som blir skadet. 
  • Trefelling i hagen din fører til skade på naboens båt.

Har det skjedd en skade?

Ansvarforsikringen dekker mye, men den dekker ikke alt. Det betyr blant annet at hvis du ikke er juridisk erstatningsansvarlig etter en skade, så dekker heller ikke forsikringen kravet fra den andre parten.


Se også: