Hva gjør jeg ved flom?

1. Sikre skadestedet

  • Kontakt politi på 112 og brannvesen på 110, om nødvendig.
  • Hold folk unna bygninger som kan rase sammen.
  • Flytt gjenstander bort eller opp fra vannet.
  • Vær oppmerksom på vann og elektrisitet – ta ut sikringer for etasjen det gjelder.

2. Kontakt oss
Ring oss på oss på (+47 915) 02300 så fort som mulig etter at skaden er oppdaget. Vi bistår deg hvis du trenger akutt hjelp. Og gir deg praktiske råd om du trenger det. Ikke begynn med reparasjoner før du har kontaktet oss. Vi vil hjelpe deg med det.
 

3. Hva skjer så?
Ved små skader på hus, kan vi som oftest behandle saken ganske raskt over telefon. Det er mulig vi ber deg om å sende bilder av skaden. Ved større skader sender vi en takstinspektør eller håndverker til deg. De takserer skaden og kan gi deg en pris på reparasjon.

Greit å tenke på

Som huseier er du pliktig til å gjøre forebyggende tiltak for naturskader som er sannsynlige der du bor. Etter loven er alt som er forsikret mot brann også forsikret mot naturskade.