• Du kan justere opp kjørelengden for bilforsikringen i nettbanken, mobilbanken eller i kundeportalen. Det er viktig å følge med på at du ikke kjører lenger enn den kjørelengden du har satt. Erstatningen kan bli redusert dersom du kar kjørt lengre enn avtalt og det skjer en skade.

    Les mer om kjørelengde