Er det ulovlig å lade elbil i stikkontakt?

Ja, det er ulovlig å lade elbilen i vanlig stikkontakt, med mindre:

  • Det er nødlading.
  • Du installerte fast ladepunkt eller industrikontakt før 1. januar 2023, som fulgte kravene fra DSB.

Det nye regelverket som ble innført 1. januar 2023 kalles for NEK 400. Regelverket går ut på at det kreves ladeboks med type 2-kontakt ved nyinstallasjon for fast lading av elbil. Reglene gjelder både hjemme og på hytta, for både el- og hybridbiler.

Avkortning på forsikringen
Hvis du lader elbilen din hjemme med vanlig stikkontakt uten å følge kravene fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), kan du få avkortning på forsikringen dersom det oppstår brann. 

Det kan også være greit å vite at vanlige stikkontakter ikke er designet for å håndtere den høye effekten som kreves ved lading av elbil. Elbiler trekker mye strøm kontinuerlig og over lengre tid, noe som kan overbelaste ledningsnettet til stikkontakten. Dersom ledningsnettet er gammelt eller ikke dimensjonert for å takle den høye belastningen, kan det oppstå varmgang og i verste fall føre til brann. Det kan være greit å være oppmerksom på at en brann som regel vil starte inne i huset der sikringsskapet er, og ikke i selve bilen eller laderen.