Hva gjør jeg ved sykdom eller skade på ferie?

Blir du syk eller skadet på ferie i utlandet, er det viktig at du tar kontakt med vår alarmsentral SOS International eller ringer deres døgnåpne telefon:

(+47) 22 96 50 45

De vil hjelpe deg med å finne nærmeste godkjente sykehus eller legekontor og sørge for at du får riktig og nødvendig behandling. De hjelper deg med alt fra syke barn og matforgiftning til brukket bein. I tillegg vil de ta seg av alt det praktiske.

På sykehuset/legekontoret
Hvis du blir bedt om å vise frem reiseforsikringsbeviset/reisekortet ditt, finner du dette i mine forsikringer, mobilbanken/nettbanken eller LOfavør-appen, under reiseforsikring. Har du reiseforsikringen som er inkludert i kredittkortet finner du dette i mobilbanken/nettbanken under kredittkort > fordeler > reisefordeler.

Husk å ta vare på kvitteringene hvis du betaler for lege, medisin eller transport. Du vil trenge dette når du skal bruke forsikringen. 

Hvis du blir lagt inn på sykehus dekker vi også feriedagene du eventuelt mister. Dette gjelder også hvis en lege ber deg holde sengen på hotellet i minst tre dager. Husk da å få en bekreftelse fra legen som behandlet deg om hvor lenge du er bedt om å være sengeliggende. Legeerklæringen får du enten fra lege på stedet eller via en videokonsultasjon. Husk at du må kontakte legen når det skjer, og ikke i etterkant av sykdom eller skade. 

Vært syk på reise?
Hvis du ble syk eller skadet på en reise du allerede har startet på eller gjennomført, får du veiledning i skjema for sykdom eller skade på reise. Har du allerede vært i kontakt med SOS International? Da har vi allerede opprettet en sak for deg. Da kan du sjekke status på din skadesak hos Fremtind.

Det er viktig at du kontakter lege på stedet og får en legeerklæring for å få dekket:

  • Tapt ferie ved sengeleie
  • Ny hjemreise
  • Ubenyttede billetter til arrangementer 

Utgifter som medisiner, legehonorarer, transportutgifter og lignende kan du vente med å melde inn til du er hjemme igjen. Husk å ta vare på kvitteringer.

Syk før reise?
Hvis det gjelder en reise du har bestilt og ikke kan gjennomføre likevel, får du veiledning i skjemaet for avbestilling.

Skal du ut å reise, og har en kronisk lidelse eller en eksisterende sykdom eller skade og lurer på om reiseforsikringen dekker kostnadene? – få gratis medisinsk rådgivning hos SOS International før du reiser.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }