• Ditt kredittkort hos oss har samme kode som dine vanlige bankkort hos oss. Hvis du ikke husker koden kan du sjekke den i nett- eller mobilbanken på "kortsiden".

    Hvis du kun har kredittkort hos oss og ingen bankkort, ta kontakt med kundeservice så hjelper vi deg med ny PIN-kode.

    Hvis du har LOfavør MasterCard så er PIN-koden den du valgte da du bestilte kortet. Hvis du ikke husker koden kan du sjekke den i nett- eller mobilbanken på kortsiden.