• Vi kan sende deg et kort til en annen adresse om du tar kontakt med oss på chat i nettbanken eller via melding i nettbank/mobilbank.
    Om du har flyttet permanent anbefaler vi at du tar kontakt med Folkeregisteret for å endre adresse slik at denne registreres i våre systemer