Er det mulig å få fullfinansiert objekter, som for eksempel bil og båt, hos dere?

Ja – det er mulig å få fullfinansiering hos oss. For å få fullfinansiert et objekt må du, selvsagt, være i stand til å betjene det aktuelle lånet. I tillegg må nedbetalingstiden være slik at løpende restgjeld alltid er lavere enn verdien på det du finansierer.

Se også: 
Hvor lang løpetid kan jeg få på lånet?