• En kausjonist er en person, som regel foreldre, som gir en garanti til banken om å betale lånet ditt hvis du selv ikke klarer det. Den vanligste formen for kausjon er realkausjon, som vil si at banken får tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig.

    Foreldre bør tenke godt gjennom ansvaret sitt før de inngår en kausjonsavtale. For mange unge som skal kjøpe bolig for første gang, er kausjon likevel en god løsning for å få det lånet de har behov for.

    Les mer om kausjon hos Finansportalen