Hva er renta hos dere?

Hvilken rente du får på lån hos oss avhenger av flere ting. Når vi skal gi deg et tilbud ser vi blant annet på:

  • Lånets størrelse
  • Hvor mye egenkapital du har
  • Inntekten din
  • Hvor mye du har i samlet gjeld

Renta vil også påvirkes av hva slags lån det er snakk om. Et forbrukslån vil for eksempel ha høyere rente enn et boliglån, fordi forbukslånet gir høyere risiko for banken.  

Se også: 
Prisliste med oversikt over rente på alle låneprodukter