Hva skjer hvis jeg gjør endringer eller går ut av fastrenteavtalen før bindingstiden er over?

Hvis du har fastrentelån kommer dette med spesielle betingelser. Hvis du velger å gjøre endringer eller si opp fastrentelånet før avtaleperioden er over, beregnes overkurs eller underkurs på lånet. Avhengig av hvilken vei renta har svingt siden du tok opp lånet ditt må enten du eller banken betale. 

Overkurs
Dersom fastrenten du betaler er høyere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder, taper banken penger på at du betaler inn ekstra. Dette tapet må du dekke – og det er dette som kalles overkurs.

Underkurs
Dersom fastrenten du betaler er lavere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder, kan banken tjene penger på at du betaler inn ekstra. Denne gevinsten kan du få utbetalt. Banken kaller dette for underkurs, og det kan komme som fratrekk i restgjelden din.

Om du får gevinsten utbetalt avhenger av hvor lang rentebindingsperiode som er avtalt og hvor lenge fastrentelånet ditt har løpt. Det betales ikke ut underkurs i løpet av karantenetiden. Ta kontakt med oss dersom du lurer på om du har rett på underkurs.

Se også: 
Bør jeg velge fast eller flytende rente?