• Et fastrentelån har spesielle betingelser, og gjør du endringer eller sier opp fastrentelånet før avtaleperioden er over, beregnes en over- eller underkurs hvor enten du eller banken må betale avhengig av hvilken vei renta har svingt siden du tok opp lånet ditt. 

    Overkurs
    Dersom fastrenten du betaler er høyere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder taper banken penger på at du betaler inn ekstra. Dette tapet må du dekke – og det er dette som kalles overkurs.

    Underkurs
    Dersom fastrenten du betaler er lavere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder tjener banken penger på at du betaler inn ekstra. Denne gevinsten får du. Banken kaller dette for underkurs og det kommer som fratrekk i restgjelden din. En eventuell rentegevinst for lån med 3 års binding betales ikke ut ved innfrielse dersom fastrentelånet har løpt under 12 måneder. Tilsvarende for lån med 5 års og 10 års binding er hhv 24 måneder og 48 måneder. Begrensningen gjelder likevel ikke ved salg av boligen, død eller samlivsbrudd.