Hvorfor får medlemmer i LO-forbund bedre rente enn andre?

Vi har konkurransedyktige priser for alle våre kunder. Nå har vi  inngått en spesialavtale med LO, på linje med avtaler andre arbeidstakerorganisasjoner har med sine respektive banker. Dette er en avtale med priser som gjelder spesielt for medlemmer i LO-forbund. Hvis du ønsker det kan vi selvfølgelig se på og vurdere dine lånebetingelser hos oss. Dette vil i så fall være en individuell vurdering basert på kriterier som er relevante for ditt lån.