Får jeg skjermingsfradrag med aksjesparekonto?

Du vil opparbeide deg skjermingsfradrag med aksjesparekonto. Selv om du bytter fond underveis, vil du ikke bruke opp fradraget. Aksjesparekonto skiller seg fra aksjer/aksjefond ved at skjermingsfradraget fra de enkelte aksjene/fondene blir fordelt på hele kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til laveste innskuddssaldo i løpet av året, i tillegg til eventuell ubenyttet skjerming fra tidligere år. Skjermingsfradraget benyttes først når du flytter penger ut av kontoen.