Hvor mye koster en pensjonssparekonto?

Administrasjonsgebyr: 
0,1 prosent (gebyret er i prosent av saldo per år og belastes saldo månedlig)

 

Forvaltningshonorar: 

Indeksforvaltning: 0,5 prosent

Svanemerket forvaltning: 0,5 prosent

Renter: 0,5 prosent

Aktiv Alderstilpasset: 1,15 - 0,63 prosent

Aktiv Forsiktig: 0,66 prosent

Aktiv Moderat: 0,83 prosent

Aktiv Offensiv: 0,99 prosent 

Aktiv Aksjer: 1,15 prosent

 

Pris for forsikring ved dødsfall 

Pris for livsforsikring avhenger av saldo og forsikredes alder, og belastes saldo månedlig. Eksempel på årlig pris ved en saldo på 100 000 kroner:

Alder Pris for forsikring Pris i prosent av saldo
20 1,40 0,0014 %
30 1,79 0,0018 %
40 3,00 0,0030 %
50 6,83  0,0068 %
60 18,93 0,0189 %
70 57,22 0,0572 %
80 178,30 0,1783
90 561,19 0,5612 %