Hvor mye må jeg skatte av pensjonssparekonto?

Skattesats på avkastning fra renter i 2023 er 22 prosent. Skatt på avkastning fra aksjer er 37,84 prosent i 2023. Du skatter først av avkastningen når du tar ut pengene fra avtalen. Hva som skal beskattes som aksjer og hva som skal beskattes som renter beregnes ved å finne gjennomsnittlig aksjeandel i hele avtaleperioden.

Du får skjerming (skattefritt grunnlag) på avkastningen fra aksjer. Saldoen din teller med når myndighetene beregner formueskatt, men den teller som 80 prosent av verdien. Du får altså en verdsettelsesrabatt på 20 prosent på den delen som gjelder aksjeformuen.

Det er ikke mulig å bare ta ut investert beløp på pensjonssparekonto og fondskonto. Det beløpet som tas ut, vil være basert på fordelingen mellom investert beløp, avkastning og total saldo på avtalen.

Her følger to eksempler. I begge eksemplene har kunden 110 000 kroner i saldo og tar ut 11 000 kroner, men likevel skattes de ulikt.

Eksempel 1:

Kunden tar ut 11 000 kroner. Investert beløp er 100 000 kroner og avkastningen er 10 000 kroner. Det tas ut 10 000 kroner fra det investerte beløpet og 1 000 kroner fra avkastningen. Realisert avkastning er 1 000 kroner, og det er dette beløpet det skal skattes av. 

Eksempel 2:

Kunden tar ut 11 000 kroner. Investert beløp er 10 000 kroner og avkastningen er 100 000 kroner. Da tas det ut 1 000 kroner fra det investerte beløpet og 10 000 kroner fra avkastningen. Realisert avkastning er 10 000 kroner, og det er dette beløpet det skal skattes av.

Vi trekker ikke forskuddsskatt på disse produktene. Det betyr at du må selv sette av penger til skattemeldingen som kommer neste år.