Hvilken pris hadde jeg før, og hvilken pris får jeg nå?

Vi endrer nå måten du betaler for fondsparingen din på, noe som medfører at prisene kan bli annerledes enn før. Prisendringen vil variere fra fond til fond, men her ser du hvordan prisen eksempelvis vil endre seg på fondet ODIN Global. *

Hvilken pris hadde jeg før?
Forvaltningshonorar: 1,5 % (hvorav 0,75 % var returprovisjon til banken)
Totalpris før endringen: 1,5 % 

Hvilken pris får jeg nå?
Forvaltningshonorar:  0,75 %
Formidlingshonorar Digital: 0,3 %
Ny totalpris for digital kunde: 1,05 %

Hvis du ønsker såkalt betjent oppfølging, der du får individuell oppfølging av en investeringsspesialist, vil prisen for ODIN Global bli:
Forvaltningshonorar: 0,75 %
Formidlingshonorar Digital: 0,3 %
Formidlingshonorar Betjent oppfølging: 0,3 %
Ny totalpris for betjent oppfølging: 1,35 %

For dette fondet vil du med andre ord betale mindre enn før, enten du velger å være en heldigital kunde, eller du ønsker betjent oppfølging.

*) Vi har maksimums- og minimumspriser på formidlingshonorar, så prosentsatsen vil avhenge av hvor mye fond du har.