Hvor mye koster pensjonssparing med skattefordel (IPS)?

Administrasjonsgebyr i hele avtaleperioden:

  • 0,1 prosent (gebyret er i prosent av saldo per år og belastes saldo månedlig)

 

Forvaltningshonorar før utbetaling:

  • Indeksforvaltning: 0,5 prosent
  • Svanemerket forvaltning: 0,5 prosent
  • Renter: 0,5 prosent
  • Aktiv Alderstilpasset: fra 1,15 til 0,63 prosent
  • Aktiv Forsiktig: 0,66 prosent
  • Aktiv Moderat: 0,83 prosent
  • Aktiv Offensiv: 0,99 prosent
  • Aktiv Aksjer: 1,15 prosent

 

Utbetalingstiden:

  • 1 prosent av saldo hvor 0,45 prosent er pris for avkastningsgaranti og 0,55 prosent er pris for forvaltning