Hvordan fungerer skattefordelen på IPS?

Sparer du i IPS får du 22 prosent av det du sparer tilbake på skatten. Sparer du maksbeløpet på 15.000 kroner vil du få 3.300 kroner tilbake på skatten. Saldoen din er fritatt for formueskatt. Dette betyr at beløpet du til enhver tid har stående ikke er gjenstand for formuebeskatning. Det er først ved uttak av sparingen du blir beskattet – og da med en gunstig beskatning som er alminnelig inntekt.