• Ved død vil pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Har du ikke barn under 21 år, vil den benyttes til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

    Skatteregler ved utbetaling fastsettes først når endelig statsbudsjett for 2018 er klart.