Sparer du i IPS allerede?

Ved innføringen av den nye IPS-ordningen vil det ikke lenger være mulig å etablere avtale med gammel IPS-ordning. Eksisterende avtaler kan videreføres med de samme skattemessige vilkårene som da de ble inngått. For de aller fleste vil det lønne seg å stoppe sparing i gammel IPS-avtale og opprette en ny IPS-avtale med nye og bedre skatteregler.