• Alle kort som er tilknyttet kontoen fører til mikrosparing.