Kan man flytte oppsparte midler fra "gammel IPS" til Pensjonssparing med skattefordel (IPS)?

Nei. Det er ulike skatteregler på de to pensjonssparingene, og de kan derfor ikke slås sammen.