IPS eller Pensjonssparekonto – hva bør du velge?

Det å ta valg kan være vanskelig i seg selv av og til. Når du i tillegg skal ta valg som påvirker økonomien din i fjern fremtid, blir det ikke nødvendigvis lettere. Nå kan du velge mellom to gode ordninger for individuell pensjonssparing.


IPS er et insentiv fra staten som skal hjelpe nordmenn med å sette av penger til pensjonstiden. Du bestemmer selv om du vil spare lite eller mye, men du kan spare inntil 15.000 kroner i året. Uavhengig hvor mye du velger å spare får du en skattefordel på 22 % av sparebeløpet. Skattefordelen er utsatt skatt -  for det er først når du begynner å ta ut pengene du skatter. Du skatter som ved alminnelig inntekt, som i 2022 er 22 %. 

Men med IPS binder du også sparebeløpet til pensjon, og kan tidligst starte uttak når du er 62 år. Her står du mye friere når det kommer til Pensjonssparekonto. Da bestemmer du selv når du ønsker å ta ut beløpet du har spart.

Fleksibilitet eller skattefordel?

Det ser ut som det er nettopp her, ved bindingstiden, det avgjørende valget tas. En undersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av SpareBank 1, viser at skattefordelen er svært attraktiv, men at mange ser ut til å tenke mer kortsiktig om sparingen sin. – Når vi forteller at sparingen er bundet til pensjon og tidligst kan tas ut ved 62 år, sier 21 % at det er mindre aktuelt å starte sparing. Det kan tyde på at mange ønsker mer kortsiktig tilgang på sparepengene sine. For disse vil Pensjonssparekonto være et bra alternativ, sier Wenche Seljeseth, leder for Pensjon i SpareBank 1.

IPS, Pensjonssparing med skattefordel 

IPS  er pensjonssparing i fond, som gir deg skattefordel i form av utsatt skatt på 22 % av beløpet du sparer. Tåler du å binde pengene dine til du er 62 år, er IPS en sparemåte som sikrer at pengene dine går til det de er satt av til.

  • Pengene er låst til pensjonsalder, månedlig utbetaling kan tidligst starte fra du er 62 år
  • Skattefordel på 22 % i form av utsatt skatt
  • Du kan spare maks 15.000 kroner i året
  • Du betaler ikke formuesskatt
  • Hele utbetalingen (spart beløp + avkastning) beskattes som alminnelig inntekt

Les mer om IPS

Pensjonssparekonto

Vil du ha mer fleksibilitet i sparingen, kan Pensjonssparekonto være noe for deg. Du binder ikke pengene dine, og kan ta de ut når du vil. Du kan spare så mye du vil, i motsetning til IPS, der det er et årlig maksbeløp.

  • Ingen bindingstid, du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst
  • Ingen skattefordel
  • Du kan spare så mye du vil 
  • Du betaler formuesskatt 
  • Ved utbetaling beskattes avkastning som alminnelig inntekt

Les mer om Pensjonssparekonto


Derfor må vi spare ekstra til pensjon

Pensjonsreformen som kom i 2011 gjør at vi får mindre i pensjon fra folketrygden. Tidligere undersøkelser har vist at hele 48 % av oss har urealistiske forventninger til hvor høy pensjon vi kommer til å få, og mener at pensjonen burde utgjøre minst 70 % av lønnen.

Faktum er at for de fleste av oss vil pensjonen utgjøre mellom 50 og 60 % av lønnen – om vi ikke sparer i tillegg på egenhånd. Vi kan kompensere for det ved å fortsette å jobbe også etter 67 år, men for de som ikke vil eller kan er rådet å starte sparingen nå.