• Behandlingsforsikringen dekker ikke dette. Unntak er dersom det er behov for fysioterapi i forbindelse med rehabilitering etter operasjon som er bestilt og betalt av forsikringen, da kan for eksempel fysioterapi være dekket.