• Hvis bilen kjøres av noen under 23 år må vi få beskjed om dette, slik at det står i forsikringsavtalen. Det er større sjanse for at det skjer et uhell når fører under 23 år og det vil påvirke prisen.